Skip to main content

Ilmunud on EVS Teataja juulikuu 2024 esimene number

01.07.2024
Alternate Text

EVS Teataja juulikuu esimene (01.07.2024) number on leitav meie kodulehel Teenused - EVS Teataja.

Lühidalt sisust:

5 uut tõlget on kommenteerimisel:
EVS-EN 12255-12:2024 Reoveepuhastid. Osa 12: Juhtimis- ja automaatikaseadmed“,
EVS-EN ISO 18134-2:2024 Tahked biokütused - Niiskusesisalduse määramine. Osa 2: Lihtsustatud meetod“,
prEVS-EN ISO 17827-1 Tahked biokütused - Kokkusurumata kütuste osakeste suurusjaotuse määramine. Osa 1: Ostsilleeriva sõela meetod, kasutades 3,15 mm ja suuremate avadega sõelu“,
prEVS-EN ISO 17827-2 Tahked biokütused - Kokkusurumata kütuste osakeste suurusjaotuse määramine. Osa 1: Ostsilleeriva sõela meetod, kasutades 3,15 mm ja suuremate avadega sõelu“,
prEVS-EN ISO 17830 Tahked biokütused. Lagunenud graanulite osakeste suuruse jaotus“.

Eestikeelsena saabus müügile 7 uut ja 1 konsolideeritud standard:
EVS 927:2018/A1:2024 „Ehituslik põletatud põlevkivi. Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus" ja selle konsolideeritud versioon 927:2018+A1:2024,
EVS-EN 13645:2002 „Veeldatud maagaasi paigaldised ja seadmed. Maismaal asuvate 5-tonnise kuni 200-tonnise mahutavusega paigaldiste projekteerimine",
EVS-EN 17892:2024 Vee kvaliteet. Valitud per- ja polüfluoroalküülühendite määramine joogivees. Vedelikkromatograafia-tandem-massispektromeetria (LC-MS/MS) meetodil",
EVS-EN ISO 7393-1:2000 „Vee kvaliteet. Vaba ja üldkloori määramine. Osa 1: Tiitrimine N,N-dietüül-1,4-fenüleendiamiiniga",
EVS-EN ISO 7393-2:2018 „Vee kvaliteet. Vaba ja üldkloori määramine. Osa 2: Kolorimeetria N,N-dietüül-1,4-fenüleendiamiiniga, rutiinse kontrolli eesmärgil",
EVS-EN ISO 7393-3:2000 „Vee kvaliteet. Vaba ja üldkloori määramine. Osa 3: Üldkloori määramine jodomeetriliselt",
EVS-ISO 22734-MOD:2024 „Vee elektrolüüsi kasutavad vesinikugeneraatorid. Tööstuslikud, kaubanduslikud ja kodutarbija rakendused".

Pikendamisküsitlusel on 1 algupärane standard:
EVS 885:2005Ehituskulude liigitamine“.

Head lugemist!