Ilmunud on EVS Teataja maikuu esimene number

04.05.2021
Alternate Text

EVS Teataja maikuu esimene (03.05.2021) number on leitav meie kodulehel Teenused - EVS Teataja.

Lühidalt sisust:

14 uut tõlget kommenteerimisel - EVS-EN 12255-6:2002 „Reoveepuhastid 6. Osa: Aktiivmudaprotsessid“, EVS-EN 14654-2:2021 „Äravoolu- ja kanalisatsioonisüsteemid väljaspool hooneid. Käitustegevuste haldamine ja kontroll. Osa 2: Rehabilitatsioon“, EVS-EN 1891:1999 „Kukkumisvastased isikukaitsevahendid. Vähevenivad kernmantel-köied“, FprCEN/TR 17654 „BIM-i rakenduskavade (BEP) ja infovahetuse nõuete (EIR) Euroopa tasandil juurutamise juhend standardi EN ISO 19650-1 ja -2 põhjal“, prEN 12464-1 „Valgus ja valgustus. Töökohavalgustus Osa 1: Sisetöökohad“, prEN 1264-4 „Veepõhised piirdesisesed kütte- ja jahutussüsteemid. Osa 4: Paigaldamine“, prEN 1628 „Uksed, aknad, rippfassaadid, võred ja luugid. Sissemurdmiskindlus. Katsemeetod vastupidavuse määramiseks staatilisele koormusele“, prEN 1630 „Uksed, aknad, rippfassaadid, võred ja luugid. Sissemurdmiskindlus. Katsemeetod vastupidavuse määramiseks manuaalsetele sissemurdmiskatsetele“, prEN 17278 „Maagaasisõidukid. Sõidukite tankimisseadmed“, prEN 17483-1 „Eraturvateenuse osutamine esmatähtsa taristu kaitseks. Osa 1: Üldnõuded“, prEN ISO 10592 „Väikelaevad. Hüdraulised roolisüsteemid“, prEN ISO 15223-1 „Meditsiiniseadmed. Tootjainfos kasutatavad tingmärgid. Osa 1: Üldnõuded“, prEN ISO 6888-1 „Toiduahela mikrobioloogia. Horisontaalmeetod koagulaaspositiivsete stafülokokkide (Staphylococcus aureus ja teised liigid) loendamiseks. Osa 1: Baird-Parkeri agarsöötme kasutamise meetod“, prEN ISO 6888-2 „Toiduahela mikrobioloogia. Horisontaalmeetod koagulaaspositiivsete stafülokokkide (Staphylococcus aureus ja teised liigid) loendamiseks. Osa 2: Küülikuplasma-fibrinogeenagarsöötme kasutamise meetod“.

Pikendamisküsitlusel on 2 standarditEVS 860-3:2016 „Tehniliste paigaldiste termiline isoleerimine. Osa 3: Katelde, gaasikäikude ja elektrifiltrite isolatsioon. Soojusisolatsiooni teostus“, EVS 860-4:2016 „Tehniliste paigaldiste termiline isoleerimine. Osa 4: Torustikud, mahutid ja seadmed. Mõõteseadmete soojusisolatsioon“.

Teade Euroopa standardi olemasolust - EN 10216-5:2021 „Terasest õmblusteta survetorud. Tehnilised tarnetingimused. Osa 5: Roostevabast terasest torud“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 11.2021, EN 10217-7:2021 „Terasest keevitatud survetorud. Tehnilised tarnetingimused. Osa 7: Roostevabast terasest torud“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 10.2021, EN ISO 6927:2021 „Buildings and civil engineering sealants - Vocabulary (ISO 6927:2021)“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 11.2021.

Eestikeelsena saabus müügile 9 uut standardit:
EVS-EN 131-6:2019 „Redelid. Osa 6: Teleskoopredelid“,
EVS-EN 14730-2:2021 „Raudteealased rakendused. Rööbastee. Rööbaste alumiiniumtermiidiga keevitamine. Osa 2: Alumiiniumtermiidiga keevitajate pädevus, töövõtjate heakskiitmine ja keevituste vastuvõtmine“,
EVS-EN 71-3:2019+A1:2021 „Mänguasjade ohutus. Osa 3: Teatud elementide migratsioon“,
EVS-EN IEC 62053-21:2021 „Elektrimõõteseadmed. Erinõuded. Osa 21: Staatilised vahelduvvoolu aktiivenergia arvestid (klassid 0,5, 1 ja 2)“,
EVS-EN IEC 62053-22:2021 „Elektrimõõteseadmed. Erinõuded. Osa 22: Staatilised vahelduvvoolu aktiivenergia arvestid (klassid 0,1 S, 0,2 S ja 0,5 S)“,
EVS-EN IEC 62053-23:2021 „Elektrimõõteseadmed. Erinõuded. Osa 23: Staatilised reaktiivenergia arvestid (klassid 2 ja 3)“,
EVS-EN IEC 62053-24:2021 „Elektrimõõteseadmed. Erinõuded. Osa 24: Staatilised põhisagedus-reaktiivenergia arvestid (klassid 0,5 S, 1 S, 1, 2 ja 3)“,
EVS-EN ISO 12999-1:2020 „Akustika. Mõõtemääramatuse hindamine ja rakendamine ehitusakustikas. Osa 1: Heliisolatsioon“,
EVS-ISO 18587:2021 „Tõlketeenused. Masintõlke toimetamine. Nõuded“.

Uued harmoneeritud standardid - Direktiiv 90/385/EMÜ Aktiivsed siirdatavad meditsiiniseadmed, Direktiiv 93/42/EMÜ Meditsiinivahendid, Direktiiv 98/79/EÜ In vitro meditsiinivahendid.

Tühistamisküsitlusel on 39 standardit - EVS 646:1993 „Nisu- ja rukkijahu. Üldjuhend küpsetusomaduste määramiseks“, EVS 740:1998 „Oder. Idanemisenergia määramine“, EVS-EN 1131:2000 „Puu- ja köögiviljamahlad. Suhtelise tiheduse määramine“, EVS-EN 1132:2000 „Puu- ja köögiviljamahlad. pH-väärtuse määramine“, EVS-EN 1133:2000 „Puu- ja köögiviljamahlad. Formaldehüüdiarvu määramine“, EVS-EN 1134:2000 „Puu- ja köögiviljamahlad. Naatriumi-, kaaliumi-, kaltsiumi- ja magneesiumisisalduse määramine aatomiabsorbtsioonspektromeetria meetodil“, EVS-EN 1135:2000 „Puu- ja köögiviljamahlad. Tuha määramine“, EVS-EN 1136:2000 „Puu- ja köögiviljamahlad. Fosforisisalduse määramine. Spektromeetriline meetod“, EVS-EN 1137:2000 „Puu- ja köögiviljamahlad. Sidrunhappesisalduse (tsitraatide) määramine ensüümireaktsiooniga. NADH spektromeetriline meetod“, EVS-EN 1138:2000 „Puu- ja köögiviljamahlad. L-õunhappe sisalduse määramine ensüümireaktsiooniga. NADH spektromeetriline meetod“, EVS-EN 1139:2000 „Puu- ja köögiviljamahlad. D-isosidrunhappe sisalduse määramine ensüüümireaktsiooniga. NADPH spektromeetriline meetod“, EVS-EN 1140:2000 „Puu- ja köögiviljamahlad. D-glükoosi ja D-fruktoosi sisalduse määramine ensüümireaktsiooniga. NADPH spektromeetriline meetod“, EVS-EN 1141:2000 „Puu- ja köögiviljamahlad. Proliinisisalduse spektromeetriline määramine“, EVS-EN 1142:2000 „Puu- ja köögiviljamahlad. Sulfaadisisalduse määramine“, EVS-EN 12133:2000 „Puu- ja köögiviljamahlad. Kloriidisisalduse määramine. Potentsiomeetriline tiitrimine“, EVS-EN 12134:2000 „Puu- ja köögiviljamahlad. Tsentrifuugitava viljaliha sisalduse määramine“, EVS-EN 12135:2000 „Puu- ja köögiviljamahlad. Lämmastikusisalduse määramine. Kjeldahli meetod“, EVS-EN 12136:2000 „Puu- ja köögiviljamahlad. Karotenoidi üldsisalduse ja üksikute karotenoidifraktsioonide sisalduse määramine“, EVS-EN 12137:2000 „Puu- ja köögiviljamahlad. Viinamarjamahlade viinhappesisalduse määramine. Kõrgefektiivse vedelikkromatograafia meetod“, EVS-EN 12138:2000 „Puu- ja köögiviljamahlad. D-õunhappe sisalduse määramine ensüümireaktsiooniga. NAD spektromeetria“, EVS-EN 12143:2000 „Puu- ja köögiviljamahlad. Lahustuvate ainete sisalduse hindamine. Refraktomeetriline meetod“, EVS-EN 12144:2000 „Puu- ja köögiviljamahlad. Tuha üldleeliselisuse määramine. Titrimeetriline meetod“, EVS-EN 12145:2000 „Puu- ja köögiviljamahlad. Kuivaine üldsisalduse määramine. Kaalumeetod massikaoga kuivatamisel“, EVS-EN 12146:2000 „Puu- ja köögiviljamahlad. Sahharoosisisalduse määramine ensüümireaktsiooniga. NADP spektromeetriline meetod“, EVS-EN 12147:2000 „Puu- ja köögiviljamahlad. Tiitritava happesuse määramine“, EVS-EN 12148:2000 „Puu- ja köögiviljamahlad. Hesperidiini- ja naringiinisisalduse määramine tsitrusmahlades. Kõrgefektiivset vedelikkromatograafiat kasutav meetod“, EVS-EN 12630:2001 „Fruit and vegetable juices - Determination of glucose, fructose, sorbitol and sucrose contents - Method using high performance liquid chromatography“, EVS-EN 12631:2001 „Fruit and vegetable juices - Enzymatic determination of D- and L-lactic acid (lactate) content - NAD spectrometric method“, EVS-EN 12632:2001 „Fruit and vegetable juices - Enzymatic determination of acetic acid (acetate) content - NAD spectrometric method“, EVS-EN 12742:2001 „Fruit and vegetable juices - Determination of the free amino acids content - Liquid chromatographic method“, EVS-EN 13196:2000 „Fruit and vegetable juices - Determination of total sulfur dioxide by distillation“, EVS-EN 50289-1-13:2004 „Communication cables - Specifications for test methods Part 1-13: Electrical test methods - Coupling attenuation or screening attenuation of patch cords / coaxial cable assemblies / pre-connectorised cables“, EVS-EN 50289-1-14:2004 „Communication cables - Specifications for test methods Part 1-14: Electrical test methods - Coupling attenuation or screening attenuation of connecting hardware, EVS-EN 50289-1-15:2004 „Communication cables - Specifications for test methods Part 1-15: Electromagnetic performance - Coupling attenuation of cable assemblies (Laboratory conditions)“, EVS-EN 50289-1-16:2007 „Communication cables - Specifications for test methods - Part 1-16: Electromagnetic performance - Coupling attenuation of cable assemblies (Field conditions)“, EVS-EN 50599:2014 „Generic cabling systems - Specification for the testing of balanced communication cabling in accordance with EN 50173-4 - Screened straight patch cords and straight work area cords for class D applications - Detail specification“, EVS-EN 50601:2014 „Generic cabling systems - Specification for the testing of balanced communication cabling in accordance with EN 50173-4 - Unscreened straight patch cords and straight work area cords for class D applications - Detail specification“, EVS-EN 50602:2014 „Generic cabling systems - Specification for the testing of balanced communication cabling in accordance with EN 50173-4 - Unscreened straight patch cords and straight work area cords for class E applications - Detail specification“, EVS-EN 50603:2014 „Generic cabling systems - Specification for the testing of balanced communication cabling in accordance with EN 50173-4 - Screened straight patch cords and straight work area cords for class E applications - Detail specification“.

Head lugemist!