Registreeritud on uus tehniline komitee EVS/TK 82 „Tehisintellekt“

20.02.2023
Alternate Text

16. veebruaril registreeris Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskus kiirelt arenevas valdkonnas uue standardimise tehnilise komitee EVS/TK 82 “Tehisintellekt”. Antud komitee käsitlusalaks on tegeleda tehisintellekti valdkonna arendamise, õigusloome, nõustamise ning poliitika, strateegia, regulatsioonide, turvalisuse ja eetika probleemidega.

EVS/TK 82 on otsustanud osaleda rahvusvahelisel tasandil tehnilise komitee ISO/IEC JTC 1/SC 42 töös vaatlejaliikmena ja Euroopa tasandil tehnilise komitee CEN/CLC/JTC 21 töös.

Komitee asutajaliikmed on Tallinna Tehnikaülikool, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Cybernetica AS, KPMG Baltics OÜ, MindTitan OÜ, Yanu OÜ ja Ruuk Consulting OÜ.

Liikmete esindajate seast valiti komitee esimeheks Tallinna Tehnikaülikooli esindaja Eduard Petlenkov ja aseesimeheks MindTitan OÜ esindaja Harry Liimal.

Komitee juhindub oma töös EVS juhendist 6 ja selle töös on võimalik osaleda kõigil valdkonnas tegutsevatel huvitatud osapooltel esitades selleks vastavasisulise avalduse. Huvi korral ja täiendava info saamiseks nii komitee kui ka valdkonna standardite kohta on kontaktisik Egle Kadastik