Skip to main content
Tagasi

IEC/TR 61000-2-5:2011 et

Elektromagnetiline ühilduvus. Osa 2-5: Keskkond. Elektromagnetiliste keskkondade kirjeldus ja liigitus

Üldinfo

Kehtetu alates 03.02.2017
Alusdokumendid
IEC/TR 61000-2-5:2011
Tegevusala (ICS grupid)
33.100.20 Immuunsus
Direktiivid või määrused
puuduvad

Standardi ajalugu

Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
02.04.2015
Põhitekst
Teadmised ettenähtud talitlusega elektri- ja elektroonikaseadmete ning süsteemide asukoha olemasolevast elektromagnetilisest keskkonnast on elektromagnetilise ühilduvuse saavutamise oluline eeltingi-mus. Neid teadmisi võib saada erinevate lähenemismoodustega, sealhulgas ettenähtud asukoha uurimi-sega ning seadmete ja süsteemide tehnilise hindamisega, samuti üldkirjandusest.
IEC 61000 see osa
—  võtab kasutusele häiringuastme mõiste ja määratleb selle igale elektromagnetilisele nähtusele,
—  kirjeldab nende tunnuseid ja liigitab erinevatesse asukohaklassidesse,
—  annab antud keskkonna erinevate elektromagnetiliste nähtuste kohta algteavet ja
—  koostab nende asjakohaste asukohaklasside elektromagnetiliste nähtuste ühilduvusnivoode tabelid.
IEC 61000 see osa on ette nähtud juhendina nendele, kes on vastutavad häiringutaluvusnõuete koosta¬mise ja väljatöötamise eest. Andmed on rakendatavad igale elektri- või elektroonikaseadmele, alasüs¬teemile või süsteemile, mis talitleb antud tehnilise aruandega kehtestatud asukohas.
MÄRKUS 1  Tuleb ära märkida, et ettenähtud asukohas kasutatavale seadmele määratletud häiringutaluvusnõuded ja häiringutaluvusnivood ei ole tingimata seotud olemasolevas asukohas ilmneva elektromagnetilise keskkonnaga, vaid ka nõuetega seadmele endale ning rakendustele, kus teda kasutatakse (nt arvestades nõudeid ligipääseta¬vusele, töökindlusele või ohutusele). Need võivad viia häiringutaluvusnivoode või talitluskriteeriumite seisukohalt rangemate nõueteni. Samuti võib põhieesmärgiks olla ka nende tasemete kehtestamine üld- ja tootestandardites, võttes arvesse statistilisi ja majanduslikke asjaolusid, samuti üldisi kogemusi teatud rakendusaladel.
MÄRKUS 2  Üldiselt on elektromagnetilised nähtused esitatud parameetrite ja iseloomulike tunnuste laia ulatusega ning seega ei saa neid üheselt siduda standardiseeritud häiringutaluvuse katsetega, mis põhiliselt kajastavad hästi kirjeldatud katseseadistuse poolt tekitatud elektromagnetilise nähtuse mõju. Siiski järgib see aruanne suunda lähen¬dada teatud määral elektromagnetilisi nähtuseid ja standarditud häiringutaluvuskatseid. Seega võib antud aruande kasutaja osaliselt arvestada nende standarditud häiringutaluvuskatsetega, nagu on esitatud näiteks IEC 61000-4 seerias, mis määratleb häiringutaluvusnõuded.
EE MÄRKUS  Varem väljaantud standardites on termini häiringutaluvus asemel kasutatud terminit häiringukindlus. Neid termineid võib lugeda sünonüümideks.
Selles aruandes kirjeldatud elektromagnetilised keskkonnad on peamiselt üldistatud, mis arvestavad läbivaatamisel olevate asukohaklasside tunnusnäitajaid. Seega tuleks meeles pidada, et võib olla asukohti, mis nõuavad vajadusel täpsemaid kirjeldusi, et kohaldada häiringutaluvusnõuded sellele spetsiifilisele asukohale.

Nõutud väljad on tähistatud *

*
*
*
PDF
39,04 € koos KM-ga
Paber
39,04 € koos KM-ga
Sirvi standardit alates 2,44 € koos KM-ga
Standardi monitooring

Teised on ostnud veel

Põhitekst

EVS-EN 61000-2-2:2003

Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 2-2: Environment - Compatibility levels for low-frequency conducted disturbances and signalling in public low-voltage power supply systems
Uusim versioon Kehtiv alates 01.03.2003
Põhitekst

EVS-EN 61000-2-4:2002

Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 2: Environment - Section 4:Compatibility levels in industrial plants for low-frequency conducted disturbances
Uusim versioon Kehtiv alates 01.01.2003