Ilmunud on EVS Teataja detsembrikuu kolmas number

06.01.2021
Alternate Text

EVS Teataja detsembrikuu kolmas (31.12.2020) number on leitav meie kodulehel Teenused - EVS Teataja.

Lühidalt sisust:

Pikendamisküsitlusel on 1 standardEVS 726:2015 „Teraviljasaadused. Kahjuritega nakatatuse ja saastatuse määramine“.

Tühistamisküsitlusel on 2 standarditEVS-ISO 16175-1:2013 „Informatsioon ja dokumentatsioon. Dokumentide haldamise põhimõtted ja funktsionaalsusnõuded digitaalses kontorikeskkonnas. Osa 1: Ülevaade ja lähtekohad“, EVS-ISO 16175-3:2012 „Informatsioon ja dokumentatsioon. Dokumentide haldamise põhimõtted ja funktsionaalsusnõuded digitaalses kontorikeskkonnas. Osa 3: Juhised ja funktsionaalsusnõuded dokumentidele ärisüsteemides“.

Teade Euroopa standardi olemasolust - EN 15746-1:2020 „Railway applications - Track - Road-rail machines and associated equipment - Part 1: Technical requirements for travelling and working“ eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 02.2021, EN ISO 717-1:2020 „Acoustics - Rating of sound insulation in buildings and of building elements - Part 1: Airborne sound insulation“ (ISO 717-1:2020) eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 02.2021, EN ISO 717-2:2020 „Acoustics - Rating of sound insulation in buildings and of building elements - Part 2: Impact sound insulation“ (ISO 717-2:2020) eeldatav avaldamise aeg Eesti standardina 02.2021.

Uued eestikeelsed standardiparandused:
EVS-EN 1130:2019/AC:2020 „Laste mööbel. Imikuvoodid. Ohutusnõuded ja katsemeetodid“
EVS-EN 1176-1:2017/AC:2020 „Mänguväljaku seadmed ja aluspinnakate. Osa 1: Üldised ohutusnõuded ja katsemeetodid“
EVS-EN 71-1:2014+A1:2018/AC:2020 „Mänguasjade ohutus. Osa 1: Mehaanilised ja füüsikalised omadused“
EVS-EN 71-5:2016/AC:2020 „Mänguasjade ohutus. Osa 5: Keemilised mänguasjad (komplektid), välja arvatud katsekomplektid“

Eestikeelsena saabus müügile 6 uut standardit:
CEN/TR 15367-1:2020 „Naftasaadused. Hea haldamise juhised. Osa 1: Mootorsõidukite diislikütused“
EVS-EN 12604:2017+A1:2020 „Tööstus-, kommerts- ning garaažiuksed ja -väravad. Mehaanilised aspektid. Nõuded ja katsemeetodid“
EVS-EN 16630:2015 „Püsivalt paigaldatud spordivarustus välistingimustes kasutamiseks. Ohutusnõuded ja katsemeetodid“
EVS-EN 17333-2:2020 „Ühekomponentse vahu iseloomustamine. Osa 2: Paisumisomadused“
EVS-EN ISO 10993-1:2020 „Meditsiiniseadmete bioloogiline hindamine. Osa 1: Hindamine ja katsetamine riskihaldusprotsessis“
EVS-ISO 15190:2020 „Meditsiinilaborid. Ohutusnõuded"

Head lugemist!