Uue ISO standardi "Juhised ISO 9001 rakendamiseks politseiorganisatsioonides" koostamisettepanek

16.07.2021
Alternate Text

Rahvusvahelises standardimisorganisatsioonis ISO on hääletusel Organisation of American States (OAS) ettepanek uue standardi „Kvaliteedijuhtimissüsteemid. Juhised ISO 9001 rakendamiseks politseiorganisatsioonides“ (Quality management systems — Guidelines for the application of ISO 9001 in policing organization) koostamiseks.

Koostatav dokument annab politseiorganisatsioonidele juhised ISO 9001 nõuetele vastava kvaliteedijuhtimissüsteemi mõistmiseks ja rakendamiseks. See aitab saavutada ühiskonnas usaldust politseiüksuste vastu ning toetab politseiüksusi organisatsioonisiseselt. Dokument hõlmab igat liiki politseitegevusi ja teenuseid (nt liiklus, korra tagamine jms).

Heakskiidu saavutamisel luuakse ISO/TC 176 „Quality management and quality assurance“ juurde töörühm, kes standardi koostamisega tegelema hakkab.

Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuses kuulub valdkond EVS/TK 33 „Juhtimissüsteemid ja vastavushindamine“ käsitlusalasse.

Osalemine ISO tehnilistes komiteedes ja projektkomiteedes on võimalik Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse vahendusel olemasoleva või uue Eesti komitee kaudu.

 

EVS hääletab ja annab Eesti huvi osas sisendi hiljemalt 07.09.2021.

Täiendava info saamiseks on kontaktisik Maarika Uusmaa.