Laieneb EVS/TK 05 "Tuletõrje- ja päästevahendid" käsitlusala

30.10.2020
Alternate Text

EVS/TK 05 „Tuletõrje- ja päästevahendid“ hakkab peegeldama CEN-i tehnilise komitee CEN/TC 401 „Reduces Ignition Propencity Cigarettes“ tegevust.

Vajaduse tingis teemaga tegeleva ekspertgrupi puudumine ja Päästeameti poolsed tähelepanekud, et mõningates teemat käsitlevates standardites tuleb ette mittevastavusi (eelkõige testimismetoodikate kasutamisel). Peegeldades nimetatud komitee tegevusi on võimalik CEN-i komitee töös aktiivselt osaleda, et saada selgust ja ülevaadet standardites kirjeldatud nõuete ja metoodikate tagamaadest ja võimalusel ning vajadusel anda omapoolne sisend nende parendamisse.

Lisainfo: Maarika Uusmaa