Laieneb EVS/TK 22 "Informatsioon ja dokumentatsioon" käsitlusala

28.12.2021
Alternate Text

EVS/TK 22 "Informatsioon ja dokumentatsioon" hakkab peegeldama CEN/TC 468 "Management and preservation of digital information" tegevust. 

Komitee tegeleb digitaalse teabe säilitamisefunktsionaalsete ja tehniliste aspektide standardiseerimisega. See hõlmab kvaliteedikontrolli ja terviklikkuse säilitamist; digitaalse sisu säilitamise rakendamis-, järelevalve- ja kvaliteediprotseduure; kogu elutsükli vältel süsteemidevahelise teabevahetuse sisu kvaliteedi ja terviklikkuse säilitamist; protseduure ja protsesse, mis toetavad juriidilist vastuvõetavust ja/või terviklikkust ja turvalisust; sisu otsingut ja kättesaadavust GDPR-i tugisüsteemis.

Välja on arvatud valdkondlikud rakendused, mida olemasolevad tehnilised komiteed juba hõlmavad (nt digiallkirja standardiseerimine, digitaalse kinofilmi säilitamine, pikaajaline arhiveerimine, küberturvalisus ja andmekaitse).

Tööprogramm keskendub Euroopa standarditele, mis on seotud Euroopa õigusaktidega (GDPR ja eIDAS).

Lisainfo: Maarika Uusmaa