Koostamisel algupärane standard "Nõuded koristamisele tervishoiuasutustes"

08.07.2021
Alternate Text

Alustatud on EVS/TK 36 käsitlusalasse kuuluva standardi EVS 944 „Nõuded koristamisele tervishoiuasutustes“ koostamisega. Tegemist on Taani standardi DS 2451-10E:2014 „Infection control in the health care sektor- Part 10: Requirements for cleaning“ tõlkega. Koostamisettepaneku esitas MTÜ Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liit.

Standard annab ette koristamise läbiviimise ja tulemuse kontrollimise põhimõtted ning on täienduseks EVS 914:2020-le (INSTA800) tervishoiuasutustes. Lisaks standardis EVS 914:2020 kirjeldatule loob koostatav standard tervishoiuasutuse jaoks vajalikud lisanõuded kirjeldades kriitilisi punkte ning vastavalt hügieenitasemele määratletakse nende riskiastmed, mille põhjal määratletakse nõuded puhtusele.

Lisaks visuaalsele puhtuse hindamisele kirjeldab standard ATP meetodit ehk orgaanilise mustuse hulga määramist, tuues ära hügieenitasemetele vastavad normid.

Antud standard on kasutamiseks eeskätt tervishoiusektoris, kus on tegemist infektsioonikontrolliga.

Standardikavandi eeldatav arvamusküsitlus algab eeldatavasti 2021. a oktoobris ja on kestvusega 2 kuud.

Huvi korral ja täiendava teabe saamiseks on kontaktiks Maarika Uusmaa.