Tagasi

prEVS-ISO/IEC 20000-1

Infotehnoloogia. Teenusehaldus. Osa 1: Teenusehalduse süsteemi nõuded

Üldinfo
Kavand. Eeldatav avaldamiskuupäev on 03.2024
Eeldatav eestikeelse tõlke avaldamise kuupäev: 04.2024
Alusdokumendid
ISO/IEC 20000-1:2018
Direktiivid või määrused
puuduvad

Standardi ajalugu

Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
05.03.2013
Põhitekst
1.1  Üldist
Käesolev dokument määratleb nõuded organisatsioonile teenusehalduse süsteemi (SMS) loomiseks, rakendamiseks, hooldamiseks ja pidevaks täiustamiseks. Dokumendis määratletud nõuded hõlmavad teenuste plaanimist, kavandamist, üleminekut, tarnimist ja täiustamist, et täita teenusenõudeid ja pakkuda väärtust. Dokumenti saavad kasutada:
a) klient, kes otsib teenuseid ja vajab tagatist nende teenuste kvaliteedi kohta;
b) klient, kes nõuab järjekindlat lähenemist teenuse elutsüklile kõigilt oma teenusepakkujatelt, sealhulgas tarneahelasse kuuluvatelt;
c) organisatsioon, et näidata oma suutvust teenuste plaanimisel, kavandamisel, teenustele üleminekul, teenuste osutamisel ja täiustamisel;
d) organisatsioon oma SMS-i ja teenuste seireks, mõõtmiseks ja läbivaatamiseks;
e) organisatsioon teenuste plaanimise, kavandamise, teenustele ülemineku, teenuste osutamise ja täiustamise parandamiseks SMS-i tõhusa rakendamise ja toimimise kaudu;
f) organisatsioon või muu osapool, kes teeb vastavushindamisi käesolevas dokumendis sätestatud nõuete alusel;
g) teenusehalduse koolituse või nõustamise pakkuja.
Käesolevas dokumendis kasutatud mõiste "teenus" viitab SMS-i käsitlusalasse kuuluvale teenusele või teenustele. Dokumendis kasutatud mõiste "organisatsioon" viitab SMS-i käsitlusalasse kuuluvale organisatsioonile, mis haldab ja osutab klientidele teenuseid. SMS-i käsitlusalas olev organisatsioon võib olla osa suuremast organisatsioonist, näiteks suurettevõtte osakond. Organisatsiooni või organisatsiooni osa, mis haldab ja osutab teenust või teenuseid sise- või välisklientidele, võib nimetada ka teenusepakkujaks. Selles dokumendis eristatakse selgelt mõistete „teenus” või „organisatsioon” muudel eesmärkidega kasutamist.
1.2  Rakendamine
Kõik dokumendis määratletud nõuded on üldised ja mõeldud kohaldamiseks kõikidele organisatsioonidele, olenemata organisatsiooni tüübist või suurusest või osutatavate teenuste olemusest. Punktides 4 kuni 10 esitatud nõuete välistamine ei ole vastuvõetav, kui organisatsioon väidab oma vastavust käesolevale dokumendile, olenemata organisatsiooni olemusest.
Käesolevas dokumendis sätestatud nõuetele vastavust saab tõendada organisatsioon ise esitades tõendused nõuete täitmist.
Organisatsioon ise tõendab vastavust punktidele 4 ja 5. Samas võivad ka teised osapooled organisatsiooni toetada. Näiteks võib teine osapool läbi viia organisatsiooni nimel siseauditeid või toetada SMS-i loomist.
Teise võimalusena võib organisatsioon tõendada, et ta vastutab dokumendis määratletud nõuete täitmise eest ja tõendab järelevalve toimimist, kui teised osapooled on kaasatud punktide 6–10 nõuete täitmisesse (vt 8.2.3). Näiteks võib organisatsioon tõendada järelevalve olemasolu teise osapoole, mis pakub infrastruktuuriteenuse komponente või klienditeenindust, sealhulgas intsidentide halduseprotsessi, tegevuste üle.
Organisatsioon ei saa tõendada vastavust käesolevas dokumendis sätestatud nõuetele, kui kõigi SMS-i käsitlusalasse kuuluvate teenuste, teenusekomponentide või protsesside pakkumiseks või käitamiseks kasutatakse teisi osapooli.
Selle dokumendi käsitlusala ei hõlma toodete või tööriistade spetsifikatsioone. Seda dokumenti saab aga kasutada SMS-i toimimist toetavate toodete või tööriistade väljatöötamisel või hankimisel.
*
*
*
PDF
9,46 € koos KM-ga
Paber
9,46 € koos KM-ga
Standardi monitooring