Tagasi

Vabandust – see toode pole enam saadaval

prEVS JUHEND 6

Standardimise tehnilise komitee ja projektkomitee asutamine ning töökord

Üldinfo
Kavand. Eeldatav avaldamiskuupäev on 01.2024
Tegevusala (ICS grupid)
01.120 Standardimine. Põhireeglid
Direktiivid või määrused
puuduvad
Muudatused, võrreldes eelmise versiooniga
Peamised muudatused võrreldes juhendi 2021. a väljaandega on järgmised: - komitee asutamisotsuse tegemine on viidud komitee registreerimisavalduse osaks; - täiendatud on vaatlejaliikme osalusõiguse taotlemise tingimusi, osalusõiguse andmise korda ja õiguse lõppemise aluseid; - selgemini on esile toodud komitee liikme kohustused, esimehe ja projektijuhi ülesanded; - lisatud on kohustus valida esimehe või projektijuhi puudumisel uus isik ametisse 6 kuu jooksul; - lisatud on EVS-i õigus juhendis täpsustatud tingimustel kokku kutsuda komitee koosolek; - lisatud on 2/3 poolthääle nõue otsustele, millega esitatakse kavandid arvamusküsitlusele või otsustatakse algupärase standardi tühistamine; - muudetud on lihthäälteenamuse määratlus komitee otsuse tegemisel; - eemaldatud võimalus anda komitee esimehele, aseesimehele, sekretärile või projektijuhile õigus komitee nimel (teatud) otsuseid vastu võtta; - lisatud on normlisa A, mille alusel komitee liikmed liigitatakse; - lisatud on soovitus komiteedel hinnata liikmete tasakaalustatud esindatust võttes arvesse lisas A esitatud huvipoolte liigitust; - lisatud on teatmelisa B, milles esitatakse kokkuvõtvalt häälte osakaalud komitee otsuste vastuvõtmiseks.

Standardi ajalugu

Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
Põhitekst
prEVS JUHEND 6
20.07.2021
Põhitekst
See juhend kehtestab nõuded Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse juures registreeritud standardimise tehnilise komitee ja projektkomitee asutamisele, tegutsemisele ning tegevuse lõpetamisele.
*
*
*
PDF
6,60 € koos KM-ga
Paber
6,60 € koos KM-ga
Standardi monitooring