Skip to main content

Toimus standardimiskomiteede infopäev 2023

04.10.2023
Alternate Text

Reedel, 29. septembril, toimus Vabamu muuseumis iga-aastane standardimiskomiteede infopäev, kuhu kutsusime EVS komiteede liikmed. Ürituse raames andsime lühiülevaate viimase perioodi jooksul tehtust ning lähituleviku plaanidest.

Lisaks ülevaadetele keskendusime tänavusel infopäeval uuenenud EVS juhenditele, mis selgitavad standardite koostamist ning vormistamist ja tehniliste komiteede asutamist. Samuti rääkisime komiteede töökeskkonnast. 

Kuulasime ka kahe komitee liikmeid jagamas oma kogemusi. Tehnilise komitee EVS/TK 04 "Infotehnoloogia" esimees Liina Kamm ja EVS/TK 80 „Vesinikutehnoloogiad“ esimees Allan Niidu rääkisid komiteede tegemistest ning osalemisest Euroopa ja rahvusvaheliste tehniliste komiteede töös.

Seoses panusega standardimisalasesse töösse tunnustasime EVS-i sinise teenetemärgi ja tänukirjaga kahte komitee liiget. Tehniliste komiteede ja projektkomiteede liikmete esindajaid tunnustatakse EVS teenemärgiga, mis antakse tunnustust vääriva panuse eest oma valdkonna standardimisse.

Avaldasime tänu Anu Nuudile panuse eest tehnilise komitee EVS/TK 57 „Põlevkivi ja põlevkiviproduktide töötlemine“ töösse ja põlevkivi valdkonna standardite koostamisse. Meelis Kärti tunnustasime panuse eest tehnilise komitee EVS/TK 17 „Madalpinge“ töösse ja elektriala eestikeelsete standardite koostamisse.

Kõiki infopäeval esitatud ettekandeid on võimalik näha siit | 2.82 KB | PDF

Täname kõiki osalejaid!