Skip to main content
Tagasi

Vabandust – see toode pole enam saadaval

Standardite pakett 1:2023-09-15

Elektripaigaldised (pädevusklass A)

Üldinfo

Kehtetu alates 16.10.2023
Direktiivid või määrused
puuduvad
Standardid selles paketis

EVS 873:2014

Kodumajapidamises ja muudes taolistes oludes kasutatavad pistikühendused

EVS-EN 50110-1:2013

Elektripaigaldiste käit. Osa 1: Üldnõuded

EVS-EN 50341-1:2013

Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1 kV. Osa 1: Üldnõuded. Ühised eeskirjad

EVS-EN 50341-2-20:2018

Elektriõhuliinid vahelduvpingega üle 1 kV. Osa 2-20: Eesti siseriiklikud erinõuded (SEN)

EVS-EN 50522:2022

Üle 1 kV nimivahelduvpingega tugevvoolupaigaldiste maandamine

EVS-EN 60079-14:2014

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 14: Elektripaigaldiste kavandamine, seadmete valik ja paigaldamine

EVS-EN 60079-17:2014

Plahvatusohtlikud keskkonnad. Osa 17: Elektripaigaldiste kontroll ja korrashoid

EVS-EN 60529:2001+A2:2014

Ümbristega tagatavad kaitseastmed (IP-kood)

EVS-EN 61140:2016

Kaitse elektrilöögi eest. Ühisnõuded paigaldistele ja seadmetele

EVS-EN IEC 61439-1:2021

Madalpingelised aparaadikoosted. Osa 1: Üldreeglid

EVS-EN IEC 61936-1:2021

Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega üle 1 kV ja alalispingega üle 1,5 kV. Osa 1: Vahelduvpinge

EVS-HD 60364-7-711:2019

Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-711: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Näitused, esitused ja stendid

EVS-HD 60364-1:2008+A11:2017

Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 1: Põhialused, üldiseloomustus, määratlused

EVS-HD 60364-4-41:2017+A12:2019

Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse elektrilöögi eest

EVS-HD 60364-4-42:2011+A1+A11:2021

Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-42: Kaitseviisid. Kaitse kuumustoime eest

EVS-HD 60364-4-43:2023

Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid. Liigvoolukaitse

EVS-HD 60364-4-442:2012

Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-442: Kaitseviisid. Madalpingepaigaldiste kaitse kõrgepingevõrkude maaühenduste tagajärjel ja madalpingevõrkude rikete tagajärjel tekkivate ajutiste liigpingete eest

EVS-HD 60364-4-443:2016

Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-44: Kaitseviisid. Kaitse pingehäiringute ja elektromagnetiliste häiringute eest. Jaotis 443: Kaitse transientsete pikse- ja lülitusliigpingete eest

EVS-HD 60364-4-444:2010

Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-444: Kaitseviisid. Kaitse pingehäiringute ja elektromagnetiliste häiringute eest

EVS-HD 60364-5-51:2009+A11+A12

Ehitiste elektripaigaldised. Osa 5-51: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Üldjuhised

EVS-HD 60364-5-52:2011+A11+A12:2023

Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-52: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Juhistikud

EVS-HD 60364-5-53:2022

Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-53: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Lülitus- ja juhtimisaparatuur

EVS-HD 60364-5-54:2011+A11+A1:2022

Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-54: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Maandamine ja kaitsejuhid

EVS-HD 60364-5-551:2010+A11:2016

Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-55: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Muud seadmed. Jaotis 551: Madalpingelised generaatoragregaadid

EVS-HD 60364-5-557:2014+A11:2016

Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-557: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Abiahelad

EVS-HD 60364-5-559:2013+A11:2017

Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-559: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Valgustid ja valgustuspaigaldised

EVS-HD 60364-5-56:2019

Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-56: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Turvasüsteemid

EVS-HD 60364-6:2016+A11+A12

Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 6: Kontrollitoimingud

EVS-HD 60364-7-701:2007+A11+A12

Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-701: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Vanne ja dušše sisaldavad ruumid

EVS-HD 60364-7-702:2010

Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-702: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Ujumisbasseinid ja purskkaevud

EVS-HD 60364-7-703:2006

Ehitiste elektripaigaldised. Osa 7-703: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Saunakeriseid sisaldavad ruumid ja kabiinid

EVS-HD 60364-7-704:2018

Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-704: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Ehituspaikade paigaldised

EVS-HD 60364-7-705:2007+A11+A12

Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-705: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Põllundus- ja aiandusehitised

EVS-HD 60364-7-706:2007+A1:2020

Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-706: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Ahtad juhtivad paigad

EVS-HD 60364-7-708:2017

Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-708: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Sõidukelamuväljakud, kämpinguväljakud ja muud samalaadsed paigad

EVS-HD 60364-7-709:2009+A1+A11+A12:2019

Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-709: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Sadamad (sh huvisõidusadamad) ja muud samalaadsed paigad. Erinõuded laevade kaldatoitele

EVS-HD 60364-7-710:2012

Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-710: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Ravipaigad

EVS-HD 60364-7-712:2016

Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-712: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Fotoelektrilised süsteemid

EVS-HD 60364-7-714:2012

Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-714: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Välisvalgustuspaigaldised

EVS-HD 60364-7-715:2012+A11:2017

Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-715: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Väikepingelised valgustuspaigaldised

EVS-HD 60364-7-717:2010

Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-717: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Liikuvad ja veetavad üksused

EVS-HD 60364-7-718:2013+A11+A12

Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-718: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Avalikud asutused ja töökohad

EVS-HD 60364-7-721:2019

Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-721: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Sõidukelamute elektripaigaldised

EVS-HD 60364-7-722:2019

Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-722: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Elektrisõidukite toide

EVS-HD 60364-7-729:2009+A11:2017

Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-729: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Teenindus- ja hoolduskäigud

EVS-HD 60364-7-740:2007+A11:2017

Ehitiste elektripaigaldised. Osa 7-740: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Peoplatside, meelelahutusparkide ja tsirkuste tarindite, meelelahutusseadmete ja kioskite ajutised elektripaigaldised

EVS-HD 60364-7-753:2015

Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-753: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Küttekaablid ja sisseehitatud küttesüsteemid

EVS-IEC/TR 61000-1-1:2000

Elektromagnetiline ühilduvus (EMÜ). Osa 1: Üldist. Peatükk 1: Põhimääratluste ja -terminite kasutamine ning tõlgendamine

Standardi ajalugu

Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
15.09.2023
Põhitekst
Standardite pakett 1:2023-09-15

Nõutud väljad on tähistatud *

*
*
*
PDF
740,05 € koos KM-ga
Standardi monitooring