Tegevuse lõpetab EVS/PK 69

27.10.2020
Alternate Text

27.10.2020 lõpetas tegevuse projektkomitee EVS/PK 69 "Ehitusvaldkonnaga seotud kindlustus", aluseks EVS juhend 6:2019 punktid 5.8.4 a) ja 5.8.1 ehk projekti valmimine.

Komiteel oli 2 eesmärki: Eesti standardile EVS 911 „Ehituskonsultantide vabatahtliku erialase vastutuskindlustuse lepingute sõlmimine ja sisu„ uustöötluse koostamine, valmis EVS 911:2018 ning koostada uus ehitusvaldkonna kindlustuse standard, valmis EVS 937:2020 "Ehituse koguriskikindlustuse lepingute sõlmimine ja sisu".

Lisainfo: Katrin Kaasik