Tagasi

EVS 911:2018

Ehituskonsultantide vabatahtliku erialase vastutuskindlustuse lepingute sõlmimine ja sisu

Üldinfo
Kehtiv alates 16.10.2018
Direktiivid või määrused
puuduvad
Muudatused, võrreldes eelmise versiooniga
Standardi uustöötluses on võetud arvesse uuemat kohtupraktikat, mida standardi esialgse versiooni koostamise ajal veel olemas ei olnud. Samuti on standardi uustöötluses täpsustatud mõistete määratlusi ja lisatud täiendavaid näiteid, et standardi sisu oleks paremini mõistetav. Täiesti uued on standardi uustöötluses sisalduvad soovitused seonduvalt kindlustuslepingu piiriülese sõlmimisega ning seonduvalt soovitustega selles osas, kuidas oleks hankelepingutes mõttekas sätestada nõudeid seonduvalt ehituskonsultantide vabatahtliku erialase vastutuskindlustusega. Suurel määral on täiendatud ka kindlustusjuhtumi, nõuete aegumise ning kindlustuslepingu lõppemisega seonduvaid standardi seisukohtasid.

Standardi ajalugu

Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
16.10.2018
Põhitekst
02.06.2011
Põhitekst
See standard käsitleb:
-vabatahtliku vastutuskindlustuse olemust;
-ehituskonsultantide vabatahtliku erialase vastutuskindlustuse lepingu sõlmimist. Seejuures antakse selle standardiga soovitused, millest oleks kindlustusvõtjal mõistlik lähtuda enda kindlustushuvile vastava kindlustuskaitse leidmisel, vabatahtliku vastutuskindlustuse kindlustusandja valimisel ning sõlmitava kindlustuslepingu tingimustega tutvumisel. Samuti antakse selles standardis soovitused, kuidas oleks mõttekas hankelepingutes sätestada nõudeid seonduvalt ehituskonsultantide vabatahtliku erialase vastutuskindlustusega;
-ehituskonsultantide vabatahtliku erialase vastutuskindlustuse lepingu täitmist ning lõpetamist. Muu hulgas selgitatakse, millised on lepingupoolte peamised õigused ja kohustused.
Standard ei ole kohaldatav ehitamise ja ehitusjuhtimise suhtes sõlmitud vastutuskindlustuse lepingutele.
*
*
*
PDF
22,80 € koos KM-ga
PDF redline
29,64 € koos KM-ga
Paber
22,80 € koos KM-ga
Sirvi standardit: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring

Teised on ostnud veel

Põhitekst

EVS 937:2020

Ehituse koguriskikindlustuse lepingute sõlmimine ja sisu
Uusim versioon Kehtiv alates 01.09.2020
Põhitekst

EVS 840:2017

Juhised radoonikaitse meetmete kasutamiseks uutes ja olemasolevates hoonetes
Uusim versioon Kehtiv alates 04.04.2017
Põhitekst + rahvuslik lisa

EVS-EN 1992-4:2018+NA:2018

Eurokoodeks 2: Betoonkonstruktsioonide projekteerimine. Osa 4: Kinnituste projekteerimine betooni
Uusim versioon Kehtiv alates 03.10.2018