Uus ISO tehniline komitee „Maagaasi tanklad“

14.06.2022
Alternate Text

Rahvusvahelises Standardimisorganisatsioonis (ISO) on asutatud uus tehniline komitee ISO/TC 340 „Maagaasi tanklad“ (Natural gas fuelling stations), mille  käsitlusalas on veeldatud maagaasi (LNG) ja surumaagaasi (CNG) autotanklate projekteerimist, ehitamist ja käitamist käsitlevad standardid, sh tanklate seadmete, ohutus- ja juhtimisseadmete standardimine.

Komitee töös osaleb 13 osalejaliiget ning 14 vaatlejaliiget, kelle kohta saab soovi korral rohkem infot ISO kodulehelt siit. ISO komitee käsitlusala kattub tehnilise komitee EVS/TK 65 „Gaasitaristu“ käsitlusalaga, kuid ISO uue komitee töös osalemist ei ole veel otsustatud. ISO/TC 340 alustab teadaolevalt standardite ISO 16923:2016 “Natural gas fuelling stations - CNG stations for fuelling vehicles” ja ISO 16924:2016 “Natural gas fuelling stations - LNG stations for fuelling vehicles” uustöötluste koostamisega. Euroopas on need standardite üle võtmisega tegelenud CEN-i komitee CEN/TC 326 „Natural gas vehicles - Fuelling and operation“, kelle töös EVS/TK 65 osaleb.

Osalemine ISO tehnilistes komiteedes on võimalik Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse vahendusel olemasoleva või uue Eesti komitee kaudu. Täiendava info saamiseks on kontaktisik Liis Tambek.