Skip to main content

Ümbertrüki meetod

  • Ümbertrüki meetodit kasutatakse rahvusvaheliste standardite ülevõtmisel ingliskeelseks Eesti standardiks.
  • Ülevõtu võib algatada ükskõik milline huvipool.
  • Koostamisprotsessi kirjeldatakse juhendis EVS JUHEND 5 (vt ka EVS JUHEND 4).
Kuidas käib ümbertrüki meetodil ülevõtt?
  • Rahvusvahelise standardi ülevõtmise algatamiseks tuleb esitada vormikohane koostamisettepanek.
  • Ettepaneku heakskiitmisel lepitakse standardikavandi koostamine kokku Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuses registreeritud komiteega.
  • Komitee heakskiidetud standardikavandi tekst esitatakse Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskusele avaliku arvamusküsitluse korraldamiseks. Teade arvamusküsitluse kohta avaldatakse EVS Teatajas ja standardikavandi tekst tehakse tutvumiseks ja kommenteerimiseks kättesaadavaks Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse kommenteerimisportaalis. Arvamusküsitlus kestab 60 päeva.
  • Arvamusküsitluse lõppedes koostatakse laekunud kommentaaride/ettepanekute koond ja käsitletakse laekunud sisendit.
  • Komitees konsensuse saavutanud standardikavand esitatakse Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskusele standardina kinnitamiseks ja avaldamiseks.

Ümbertrüki meetodil rahvusvahelise standardi ülevõtu etapid

              Ümbertrüki meetodil rahvusvahelise standardi ülevõtu etapid