Uue Euroopa tehnilise komitee CEN/TC „Animal Health“ (Loomatervishoid) asutamisettepanek

05.02.2021
Alternate Text

Prantsusmaa standardimisorganisatsioon (AFNOR) on teinud ettepaneku uue Euroopa tehnilise komitee CEN/TC „Animal Health“ (Loomatervishoid) asutamiseks.

Loomade rahvusvaheline kaubandus, kliima- ja ökosüsteemide muutused on peamised tegurid, mis soodustavad loomahaiguste teket. Veel hiljuti arvati, et Covid-19 pandeemia pärineb nahkhiirte haiguse kandumisest inimestele. Lisaks võib loomade tervis avaldada ka majanduslikku mõju, näiteks vähendades loomakasvatuse tootlikkust või takistades loomakaubandust nii riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil.

Euroopa standardimine loomatervishoiu valdkonnas pakub selgeid, kättesaadavaid ja tunnustatud dokumente loomahaiguste tõrjeks kõigis etappides, täiendades Maailma Loomatervishoiu Organisatsiooni (OIE) käsiraamatuid. Tehnilise komitee „Loomatervishoid“ töö põhineb olemasolevatel OIE töödel, et anda soovitusi olemasolevate meetodite rakendamiseks, kuid käsitleks ka täiendavaid küsimusi, nagu reagentide kvaliteedikontroll ja dematerialiseeritud andmevahetus.

Tehnilise komitee käsitlusalast arvatakse välja spetsiifiliste haiguste diagnoosimise terminoloogia ja meetodid, mida on juba käsitlenud Maailma Loomatervishoiu Organisatsioon (OIE) ja Euroopa Liidu tugilaborid (EURL); toiduahela mikrobioloogia standardid, mida koostatakse CEN/TC 463 „Microbiology of the food chain“ käsitlusalas ning sellega seotud standardid; loomade heaolu ja zootehnika.

Osaliselt on valdkonnaga seotud Eesti tehnilistest komiteedest EVS/TK 1 „Toit“, jälgides CEN/TC 463 tegevusi.

Osalemine CEN-i tehnilistes komiteedes on võimalik Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse vahendusel olemasoleva või uue Eesti komitee kaudu.

NB! Küsimuste esitamiseks ja võimalikeks aruteludeks kutsub AFNOR osalema informatiivsel veebiseminaril (26.02.2021 ja 11.03.2021). Huvilistel palume täiendava info ja täpsemate juhiste saamiseks aegsasti ühendust võtta!

Arvamusi ja kommentaare asutamisettepaneku osas ootame hiljemalt 25.03.2021.

Lisainfo: Triin Teppand