Skip to main content

Ilmunud on uustöötlus standardile EVS 807

25.06.2024
Alternate Text

trabantos/Shutterstock.com

Ilmunud on uustöötlus tehnilise komitee EVS/TK 36 "Kinnisvara korrashoid" käsitlusalas olevale standardile EVS 807:2024 "Kinnisvarakeskkonna korraldus ja korrashoid". Standardi uustöötlus arendab edasi enam kui 20 aasta jooksul saavutatud kinnisvara korrashoiu valdkonna kogemust.

Standardi koostas Eesti Kinnisvara Korrashoiu Liidu töörühm.

 

Standardist lähemalt

Standardi eesmärk on selgitada kinnisvarakeskkonna juhtimise olemust. Iga kinnisvaraobjekti omanik tagab oma otsuste ja rahastamisega temale kuuluval kinnisvaraobjektil kinnisvarakeskkonna ohutuse ja kasutatavuse. Sobiliku kinnisvarakeskkonna tagamiseks on vaja teha erinevaid tegevusi, mille elluviimisel kasutatakse üldjuhul vastava ettevalmistusega erialaspetsialiste.

Standardis koostatud tegevuste klassifikaator on vajalik omanikule eelkõige selleks, et saada aru kinnisvaraobjektiga seotud tegevuste ulatusest. Seega on standard mõeldud kasutamiseks nii era- kui avaliku sektori kinnisvara omanikele kui valdkonnas tegutsevatele spetsialistidele.

Standard on saadaval meie e-poes PDF-vormingus. 

 

Millised on muudatused standardis?

Viimase paarikümne aasta jooksul on kinnisvara korrashoiu valdkond märkimisväärselt muutunud – algselt piirduti vaid kinnisvaraobjekti füüsilise käsitlusega ja selle kvaliteetse korrashoiuga. Aja jooksul on lisandunud kinnisvarakeskkonna termin ja sellega seotud poolte kohustused.

Olulisemad muudatused ja täiendused võrreldes standardi eelmise versiooniga on:

  • standardit on kaasajastatud ühiskonnas toimunud muutuste põhjal ja täpsustatud on sõnavara,
  • uue sisulise väljanägemise on saanud kuluarvestuse temaatika ning see on paremini seotud korrashoiu põhimõtetega,
  • avatud on (sise)koristuse kavandamine ning see on seotud korrashoiu korraldamise põhimõtetega,
  • kinnisvara korrashoiu protsesside kirjeldust on täiendatud juhistega digitaliseerimiseks ning protsesside kirjeldused on toodud nii omaniku kui ka teenusepakkuja vaatest,
  • lisatud on ESG kestliku arengu põhimõtted.