Home»E-Shop»EVS 585:2007

EVS 585:2007

Start New Search

Buy standard

Status: Valid

Price: 4.78 EUR

Browse full text

Full text browsing

Price: 2.00 EUR

Add to monitoring

Personal code. Structure

Käesolev standard määrab kindlaks isikukoodi koostise ja struktuuri kasutamiseks Eesti rahvastikuregistris ning teistes isikuregistrites ja dokumentides.

Give feedback about the content of this standard