Home»E-Shop»EVS 807:2016

EVS 807:2016

Start New Search

Buy standard

Status: Valid

Price: 29.18 EUR

Browse full text

Full text browsing

Price: 2.00 EUR

Add to monitoring

Management and Maintenance of Facilities

This standard specifies the generic principles to assure and benchmark quality of real estate and facilities management related services.

Changes from previous version:

Standardis EVS 807:2016, mis on standardi EVS 807:2010 uustöötlus, on olulisematest muudatustest ja täiendustest täpsustatud käsitlusalas nt lepingu regulatsiooni ja standardi vabatahtlikkust käsitlevat teksti. Samuti täiendati standardit tulenevalt Eesti Vabariigi ehitusseadustiku ja valdkonna Euroopa standardite nõuetest ning toodi standardisse sisse korrashoiukava põhine korrashoiu protsessi kirjeldus. Peale selle täpsustati standardi teksti eriarvamuste ja vaidluste lahendamist käsitleva temaatika osas. Seejuures ajakohastati standardi põhiosas korrashoiu teenuse kvaliteedi ja selle hindamise, dokumenteerimise, tulude ja kulude peatükke ning lisades B ja D nende rakenduslikke tüüpvorme, mh lisati lisas C kinnisvara korrashoiu teenuse lepingu lisade näidised. Veel täiendati standardi põhiosa teksti valdkonna kutse andmise ja sertifitseerimise aluste kirjeldusega. Standardi uusöötluses täpsustati tegevuste klassifikaatori koodide 200, 250 kuni 256, 280, 281, 330, 350 ja 400 tekstis.

Give feedback about the content of this standard