Esileht»E-pood»EVS 613:2001

EVS 613:2001

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 26,50 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Liiklusmärgid ja nende kasutamine

Käesolev standard kehtestab Eesti teeliikluses kasutatavad liiklusmärgid ja nende kasutamise korra.

Juhime tähelepanu, et Majandus- ja kommunikatsiooniministri 1.10.2018 määrus nr 12 „Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele“ (RT I, 03.03.2011, 6) kehtestab liiklusmärkidele nõuded, mis osaliselt ei kattu standardis EVS 613:2001 esitatuga. Lahknevuste korral tuleb õigusaktide nõuete täitmiseks lähtuda määruses sätestatust. 

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta