Esileht»E-pood»EVS 668:2018

EVS 668:2018

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 11,67 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Põlevkivi. Niiskuse määramine

Selles Eesti standardis kirjeldatakse põlevkivi üldniiskuse määramise kahe- ja üheastmelist meetodit, analüütilise niiskuse määramise meetodit ning ka proovide ettevalmistamise korda. Standard kehtib põlevkivi kohta sõltumata päritolumaardla asukohast. Standardi järgi määratakse niiskust nii kaubapõlevkivi proovis kui ka maavara ja tehnoloogilise uuringu otstarbeks võetud kihiproovides, puursüdamikus, rikastamise jäägis ning teistes põlevkivi proovides, mis on võetud ja ette valmistatud kehtiva standardiga vastavuses.

Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:

Olulised muudatused võrreldes eelmise versiooniga on järgmised: — standardi pealkirja muutmine seoses käsitlusala laiendamisega maailma teiste maardlate põlevkivide analüüsile; — niiskuse mõõturi kasutamise võimaluste lisamine ka analüütilise niiskuse määramiseks; — muudatused niiskuse määramise täpsuse kohta; — standardi struktuuri muutmine ja ajakohastamine EVS-i juhendite järgi.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta