Esileht»E-pood»EVS 746:2010

EVS 746:2010

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 8,01 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Tükikauba koguse mõõtmine. Mõõtemetoodika

Käesolev Eesti standard käsitleb kauba koguse mõõtmist tükikauba loendamise teel ning (vajadusel) tükikauba kaubapartii kogumassi või -mahu väärtuse ja selle mõõtemääramatuse arvutamist tükikauba massi või mahu väärtuste põhjal. Standardi mõõtemetoodika kirjeldab tükikauba loendamist, kaubapartii kogumassi või -mahu väärtuse arvutamist ladudes, kauplustes, müügitehingutes, tollis ja muudel analoogilistel juhtudel. Standardi mõõtemetoodikat on võimalik kasutada tolliseadusega, aktsiisiseadusega, tarbijakaitseseadusega ja mõõteseadusega määratletud juhtudel riigijärelevalve toimingutes ning maksude määramisel kaubakoguste massi ja mahu mõõtmisel tollis, aktsiisiladudes, riigijärelevalve ametites ja asutustes.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta