Esileht»E-pood»EVS 812-8:2018

EVS 812-8:2018

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 19,05 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Ehitiste tuleohutus. Osa 8: Kõrghoonete tuleohutus

Selles Eesti standardis käsitletakse kõrghoonete tuleohutust, välja arvatud aatriumruumidega hooned.

Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:

Standardi uustöötluse peamised muudatused on järgmised. — Standardi koostamisel on arvestatud 30.03.2017 vastu võetud, siseministri määruse nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ nõuetega. — Muudetud on kõrghoone määratlust. — Esitatud on nõuded rõdu konstruktsioonile. — Tabelit 1 on täiendatud. — Tabelil 2 on muudetud pealkiri „Tarindite pinnakihi tuletundlikkus“ ning tabelit on täiendatud. — Esitatud on nõuded sisustusmaterjalidele. — Standard näeb ette ühenduse võimalust reisi- ja kaubaliftidele keldrikorrustega. — Täiendatud on nõudeid tugev- ja nõrkvoolukilpide paigaldamisele kommunikatsioonišahti. — Peatükis 7 on täpsustatud evakuatsiooni lahenduste nõudeid. — Standard näeb ette evakuatsiooniks kasutada kolme tüüpi trepikodasid: suitsuvaba, A-tüüpi tule- ja suitsukindel trepikoda, B-tüüpi tule- ja suitsukindel trepikoda (lisatud). — Täiendatud on nõudeid keldrikorruste trepikodadele. — Peatükis 8 on täiendatud kõrghoonetesse paigaldatavate tuleohutuspaigaldiste ja eriseadmete loetelu. — Täiendatud on nõudeid tuleohutuspaigaldistele. — Tuleohutussüsteemide indikatsiooni- ja juhtimistabloo asemel viidud standardisse sisse mõiste „Tuleohutussüsteemide automaatika. TOA“. Esitatud on nõuded TOA-le. — Muudetud on tabelit 3. — Lisatud on nõuded operatiivkaardi koostamise kohta. — Korrigeeritud on standardi peatükke 10, 11 ja 12, jaotisi A.1 ja A.2 ning jooniseid.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta