Tagasi

EVS 812-6:2012

Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus

Üldinfo
Kehtiv alates 04.04.2012
Alusdokumendid
EVS 812-6:2012/AC:2016
Direktiivid või määrused
puuduvad
Muudatused, võrreldes eelmise versiooniga
Standard EVS 812-6:2012 on uustöötlus standardi 2005.a väljaandele ning peamised muutused sellega võrreldes on järgmised: 1) Ehitisevälise tulekustutusvee määramisel arvestatakse ehitise põlemiskoormust, tuletõkkesektsiooni piirpindala, automaatsete tulekustutussüsteemide olemasolu, ehitise tuleohuklassi ja tulekahju arvestuslikku kestvust. Asula tuletõrjeveevärgi projekteerimisel tuleb arvestada veel samaaegsete tinglike tulekahjude arvuga. 2) Ehitiseväliseks tulekustutamiseks vajalikud rajatised ning nende vahekaugused on muutunud väiksemaks.Standardis kajastatud tuletõrje veevõtukohtade kauguste määramisel on arvestatud päästemeeskonna võimekuse ja päästeauto peal oleva varustusega, võimalikult kiire inimelude ja vara päästmisega, kasutades ära võimalikult palju päästeauto varustust. 3) Ehitisevälise tuletõrjeveevärgi lahendamiseks on välja pakutud erinevaid lahendusi piirkondades, kus ei ole võimalik tagada tulekustutusvett ühisveevärgist. 4) Ehitisesisene tuletõrjeveevärk on jaotatud kaheks klassiks. Standardis käsitletud ehitisesisene tuletõrjeveevärk on mõeldud kasutamiseks hoones viibivatele inimestele ja päästemeeskonnale.

Standardi ajalugu

Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
03.10.2017
Muudatus
03.10.2017
Põhitekst + muudatus
03.01.2017
Parandus
07.10.2013
Muudatus
07.10.2013
Põhitekst + muudatus
04.04.2012
Põhitekst + parandus
Põhitekst
See Eesti standard annab soovitusi tuletõrje veevarustuse tagamisele (edaspidi tuletõrjeveevärgile, sh nii ehitisesisesele kui ka -välisele süsteemile), sõltumata selle veevärgi omandivormist ja veeallikate kuuluvusest. Standard käsitleb ehitiste ja nende osade ja muude kohtkindlate objektide varustamist tulekustutusveega (edaspidi kustutusveega) ning paakautode täitmist.
Standardis ei käsitleta lõhkeainete tootmise ja ladustamise, põlevvedelike ja gaasi tootmise hoidlate ja ümberlaadimiskohtade tehniliste rajatiste, kõrghoonete ning veekogudel paiknevate objektide tuletõrjeveevarustust.
Standardis esitatud tuletõrjeveevärgi rajamiseks antud soovitusi tuleb täita nii planeerimisel, tuletõrjeveevärgi projekteerimisel, ehitamisel, katsetamisel kui ka olemasoleva veevärgi rekonstrueerimisel.
*
*
*
PDF
22,80 € koos KM-ga
Paber
22,80 € koos KM-ga
Sirvi standardit: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring

Teised on ostnud veel

Põhitekst

EVS 812-4:2011

Ehitiste tuleohutus. Osa 4: Tööstus- ja laohoonete ning garaažide tuleohutus
Kehtetu alates 16.01.2018
Põhitekst + parandus

EVS 812-3:2013

Ehitiste tuleohutus. Osa 3: Küttesüsteemid
Kehtetu alates 02.04.2018
Põhitekst

EVS 812-8:2011

Ehitiste tuleohutus. Osa 8: Kõrghoonete tuleohutus
Kehtetu alates 16.05.2018
Põhitekst

EVS 811:2012

Hoone ehitusprojekt
Kehtetu alates 16.05.2017