Skip to main content
Tagasi

EVS 812-6:2012+A1:2013

Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus

Üldinfo

Kehtiv alates 07.10.2013
Alusdokumendid
EVS 812-6:2012+EVS 812-6:2012/A1:2013; EVS 812-6:2012/AC:2016
Direktiivid või määrused
puuduvad
Muudatused, võrreldes eelmise versiooniga
Tegemist on standardi EVS 812-6:2012 ja selle muudatuse A1:2013 konsolideeritud väljaandega. Standard EVS 812-6:2012 on uustöötlus standardi 2005.a väljaandele ning peamised muutused sellega võrreldes on järgmised: 1) Ehitisevälise tulekustutusvee määramisel arvestatakse ehitise põlemiskoormust, tuletõkkesektsiooni piirpindala, automaatsete tulekustutussüsteemide olemasolu, ehitise tuleohuklassi ja tulekahju arvestuslikku kestvust. Asula tuletõrjeveevärgi projekteerimisel tuleb arvestada veel samaaegsete tinglike tulekahjude arvuga. 2) Ehitiseväliseks tulekustutamiseks vajalikud rajatised ning nende vahekaugused on muutunud väiksemaks. Standardis kajastatud tuletõrje veevõtukohtade kauguste määramisel on arvestatud päästemeeskonna võimekuse ja päästeauto peal oleva varustusega, võimalikult kiire inimelude ja vara päästmisega, kasutades ära võimalikult palju päästeauto varustust. 3) Ehitisevälise tuletõrjeveevärgi lahendamiseks on välja pakutud erinevaid lahendusi piirkondades, kus ei ole võimalik tagada tulekustutusvett ühisveevärgist. 4) Ehitisesisene tuletõrjeveevärk on jaotatud kaheks klassiks. Standardis käsitletud ehitisesisene tuletõrjeveevärk on mõeldud kasutamiseks hoones viibivatele inimestele ja päästemeeskonnale. Muudatusega A1:2013 on muudetud standardi EVS 812-6:2012 seda osa, mis käsitles I kasutusviisiiga ehitiste (suvila, aiamaja) kustutusvee tagamist. Muudatusega lisatakse standardisse uus lisa N "Ehitiseväline tuletõrjeveevärk I kasutusviisi (suvila, aiamaja) piirkondades tehisliku veevõtukoha baasil."

Standardi ajalugu

Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
03.10.2017
Muudatus
03.01.2017
Parandus
07.10.2013
Põhitekst + muudatus
07.10.2013
Muudatus
04.04.2012
Põhitekst + parandus
See Eesti standard annab soovitusi tuletõrje veevarustuse tagamisele (edaspidi tuletõrjeveevärgile, sh nii ehitisesisesele kui ka -välisele süsteemile), sõltumata selle veevärgi omandivormist ja veeallikate kuuluvusest. Standard käsitleb ehitiste ja nende osade ja muude kohtkindlate objektide varustamist tulekustutusveega (edaspidi kustutusveega) ning paakautode täitmist. Standardis ei käsitleta lõhkeainete tootmise ja ladustamise, põlevvedelike ja gaasi tootmise hoidlate ja ümberlaadimiskohtade tehniliste rajatiste, kõrghoonete ning veekogudel paiknevate objektide tuletõrjeveevarustust. Standardis esitatud tuletõrjeveevärgi rajamiseks antud soovitusi tuleb täita nii planeerimisel, tuletõrjeveevärgi projekteerimisel, ehitamisel, katsetamisel kui ka olemasoleva veevärgi rekonstrueerimisel.

Nõutud väljad on tähistatud *

*
*
*
PDF
26,84 € koos KM-ga
Paber
26,84 € koos KM-ga
Sirvi standardit alates 2,44 € koos KM-ga
Standardi monitooring

Teised on ostnud veel

Põhitekst + parandus

EVS 812-7:2008

Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitistele esitatava põhinõude, tuleohutusnõude tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus
Kehtetu alates 16.05.2018
Muudatus

EVS 812-6:2012/A1:2013

Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus
Kehtiv alates 07.10.2013
Põhitekst + parandus

EVS 812-3:2013

Ehitiste tuleohutus. Osa 3: Küttesüsteemid
Kehtetu alates 02.04.2018
Põhitekst

EVS 812-4:2011

Ehitiste tuleohutus. Osa 4: Tööstus- ja laohoonete ning garaažide tuleohutus
Kehtetu alates 16.01.2018