Esileht»E-pood»EVS 882-1:2013

EVS 882-1:2013

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 15,40 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Informatsioon ja dokumentatsioon. Dokumendielemendid ja vorminõuded. Osa 1: Kiri

Standard esitab kirja elementide loetelu, elementide määratlused ja selgitused, elementide vormistamise reeglid ning elementide asukoha kirja A4 plangil. Standard ei hõlma kirja koostamisel või sissetulnud kirja lahendamisel tehtavate toimingute fikseerimist ega paberdokumendile või digitaaldokumendi metaandmetesse tehtavaid märkeid (kavandi kooskõlastamine, registreerimine, saabumismärke tegemine, täitja ja täitmistähtaja määramine jms).

Muudatused võrreldes eelmise versiooniga:

Standardi uustöötluses on arvestatud uuenenud õigusaktidega, sh avaliku teabe seadus, ruumiandmete seadus ning valitsuse määrused „Asjaajamiskorra ühtsed alused“ ja „Aadressiandmete süsteem“, standardisse on sisse viidud täpsustused käsitlusalas, normiviidetes ja terminites. Standardi uustöötluses on täiendatud lisadena toodud kirja ja e-kirja vormistamise näidiseid.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta