Esileht»E-pood»EVS 914:2012

EVS 914:2012

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 19,05 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Koristuse kvaliteedi kokku leppimine ja hindamine

Standard kirjeldab koristus- ja puhastustööde kvaliteedi kindlakstegemise ning hindamise süsteemi. See põhineb standardis EN 13549:2001 sätestatud üldistel põhimõtetel. Standard kirjeldab kahte peamist kontrollimise põhimõtet: visuaalne kontrollimine (jaotis 4) ja mõõtevahendite abil kontrollimine (lisa D). Olenevalt olukorrast võib olla eelistatav kasutada esimest, teist või mõlemat põhimõtet korraga. Mõõtevahendeid võib rakendada täiendava meetodina eriruumides, mida kasutatakse nt elektroonika, ravimite või toiduainete tootmiseks, kus asuvad laboratooriumid vms ning kus teenuse tellijad esitavad seetõttu erilisi kvaliteedinõudeid või kus on seadusega kehtestatud kohustuslikud erinõuded. Siseruumide õhukvaliteeti mõjutab eriti tugevasti tolm. Rahuldava õhukvaliteedi saavutamiseks siseruumides võib olla vaja kehtestada tolmu suhtes erinõuded. Selleks kasutatakse tolmususe mõõtmist. Teenuse tellijad võivad nõuda tolmususe mõõtmisi eraldiseisvalt nagu kirjeldatud lisas D.1, või visuaalse kontrolli täiendusena. Kliendid peavad määrama, millal mõõtmisi tuleb teha ja milline on rahuldav tolmususe tase tabeli D.1 kohaselt. Standardis toodud süsteemi saab rakendada erinevatel viisidel: — koristustööde kvaliteedi kontrollimiseks; — mustusastme ja/või taasmäärdumise astme hindamiseks; — nõutavate tulemuste määramiseks koristusteenuste läbiviimisel, tellimisel, pakkumisel ja/või hangete korraldamisel (vt standardit INSTA 810 või EVS 807:2010); — hindamaks, milline puhastustegevus on vajalik, et saavutada etteantud kvaliteeditaset; — koristustegevusega saavutatud kvaliteedi kindlakstegemiseks. Standard kirjeldab ainult mõõtmissüsteemi rakendamist nõutava kvaliteedi määramiseks ning koristus- ja puhastustööde kvaliteedi kontrollimiseks. Standard on kasutatav kõigi hoonete ja ruumide tüüpide jaoks, nt mis tahes ruumid kontorihoonetes, haiglates, koolides, lasteaedades, kaubanduskeskustes, poodides, tsehhides, laevadel, bussides, rongides, lennukites, hotellides ja restoranides, olenemata koristamise meetoditest, sagedusest ja süsteemist. Standard kirjeldab vahetult pärast koristuse lõppu saavutatud tulemusi. MÄRKUS Standard ei hõlma koristusega seotud teenuste osutamise hindamist ja kontrolli, nagu tualett-tarvikutega varustamine, paberikorvide tühjendamine, ümbertöödeldavate materjalide käitlemine vms. Kui selliste tööde teostamine on nõutav, siis tuleb see koristuslepingus eraldi ära märkida, sätestades ka selliste teenuste kvaliteedi hindamise süsteemi.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta