Esileht»E-pood»EVS-EN 12453:2017

EVS-EN 12453:2017

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 19,05 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Tööstus-, kommerts- ning garaažiuksed ja -väravad. Masinkäitusega uste kasutusohutus. Nõuded ja katsemeetodid

See Euroopa standard spetsifitseerib kasutusohutuse nõuded ja katsemeetodid masinkäitusega ustele, väravatele ja tõkkepuudele, mis on ette nähtud paigaldamiseks kohtadesse, kus inimene nendega kokku võib puutuda, ja mille peamine kasutusotstarve on tagada tööstus-, kommerts- või eluhoonetes ohutu juurdepääs kaupadele ja sõidukitele, mida saadavad või juhivad inimesed. See Euroopa standard hõlmab ka vertikaalselt liikuvaid masinkäitusega uksi, nagu rull-luugid ja rullvõred, mida kasutatakse jaemüügiettevõtetes ning mis on peamiselt ette nähtud kaupade kaitsmiseks. See Euroopa standard käsitleb kõiki olulisi ohte, ohtlikke olukordi ja sündmusi, mis on seotud masinkäitusega tööstus-, kommerts- ning garaažiuste ja -väravatega, kui neid kasutatakse kavandatud otstarbel ja prognoositavate, mõistlikkuse piiridesse jäävate väärkasutuste tingimustes, nagu on määratletud peatükis 4. Standardis käsitletakse kõiki masina eluetappe, sealhulgas transporti, kokkupanekut, demonteerimist, kasutusest kõrvaldamist ja lammutamist. See Euroopa standard ei kehti järgmiste toodete korral: — lüüsiväravad ja dokiväravad; — liftiuksed; — sõidukiuksed; — soomustatud uksed; — uksed, mis on mõeldud peamiselt loomade tõkestamiseks, kui need ei paikne krundi perimeetril; — teatri tekstiileesriided; — horisontaalselt liikuvad masinkäitusega uksed, mis on ette nähtud peamiselt jalakäijatele; — uksed, mis asuvad inimestele kättesaamatus kohas (nt kraanauksed); — raudtee tõkkepuud; — tõkkepuud, mis on ette nähtud üksnes jalakäijate tõkestamiseks; — tõkkepuud, mida kasutatakse üksnes maanteedel sõidukite tõkestamiseks. Selles dokumendis mõistetakse termini „uks“ all, kus seda ka ei kasutataks, kõiki selle standardi käsitlusalasse kuuluvate uste, väravate ja tõkkepuude tüüpe ja variante. See Euroopa standard ei käsitle erinõudeid mürale, mis on tekitatud masinkäitusega uste, väravate ja tõkkepuude poolt, mis on ette nähtud paigaldamiseks inimestele kättesaadavasse piirkonda ja mille peamine kasutusotstarve on tagada ohutu juurdepääs kaupadele ja sõidukitele, mida saadavad või juhivad inimesed tööstus-, kommerts- või eluruumides, kuna nende tekitatavat müra ei loeta ohtlikuks. MÄRKUS Masinkäitusega uste müra ei kujuta endast olulist ohtu nende toodete kasutajatele. See on pigem mugavuse küsimus. See Euroopa standard ei ole kohaldatav masinatele, mis on toodetud enne selle standardi avaldamise kuupäeva.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta