Esileht»E-pood»EVS-EN 13565-2:2019

EVS-EN 13565-2:2019

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 17,08 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Paiksed tulekustutussüsteemid. Vahtsüsteemide komponendid. Osa 2: Projekteerimine, ehitamine ja hooldus (Parandatud väljaanne 04.2019)

See dokument määrab nõuded ja kirjeldab meetodeid madala, keskmise ja kõrge kordsusega vahttulekustutussüsteemide projekteerimiseks, paigaldamiseks, katsetamiseks ja hooldamiseks. Vahtsüsteeme võib kasutada mürgiste aurude leviku tõkestamiseks, kuid see kasutusviis jääb väljapoole selle dokumendi käsitlusala. Standard sisaldab projekteerimisjuhiseid eri vahtsüsteemidele, mis on kättesaadavad isikutele, kellel on teadmised ja kogemused, et valida sellised vahttulekustutussüsteemid, mis on efektiivsed kaitsmaks spetsiifiliste ohtude eest. Selle standardi rakendamiseks tuleks kvalifitseeritud ja kogemustega isikul teha nii uute kui ka olemasolevate süsteemide riskianalüüs, ent riskianalüüs ei kuulu selle standardi käsitlusalasse. See standard ei hõlma riskianalüüsi, mille teeb pädev isik. Miski selles standardis ei ole mõeldud piirama uusi tehnoloogiaid või alternatiivseid lahendusi, juhul kui selle standardiga kehtestatud vahtsüsteemi toimivustaset ei langetata ja kui neid lahendusi toetavad dokumenteeritud tõestus-/katseprotokollid. Kõik vahtsüsteemid on üldiselt ebasobivad järgmiste tulekahjude puhul: — kemikaalid, nagu tselluloosnitraat, mis vabastavad piisavalt hapnikku, või muud oksüdeerivad ained, mis võivad toetada põlemist; — pingestatud lahtised elektriseadmed; — metallid, nagu naatrium, kaalium ning kaaliumi ja naatriumi sulamid, mis reageerivad veega; — ohtlikud, veega reageerivad materjalid, nagu trietüülalumiinium ja fosforpentoksiid; — põlevad metallid, nagu alumiinium ja magneesium.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta