Esileht»E-pood»EVS-EN 1443:2019

EVS-EN 1443:2019

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 16,10 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Korstnad. Üldnõuded

See dokument määrab kindlaks nõuded ja toimivuse põhikriteeriumid korstnatele, suitsutorudele, lõõride ühendustorudele, üksikosadele ja lisanditele, mida kasutatakse põlemisproduktide viimiseks põletusseadmest välisõhku. Dokument on mõeldud kasutamiseks viitedokumendina kõikidele CEN/TC 166 tootestandarditele. See dokument kirjeldab tahmapõlengule vastupidavaid korstnaid, suitsutorusid, lõõride ühendustorusid ning korstnatarvikuid ja lisandeid tahkete, vedelate ja gaasiliste kütuste põletusseadmete jaoks ning tahmapõlengule mittevastupidavaid korstnaid, suitsutorusid, lõõride ühendustorusid ning üksikosi ja lisandeid ainult vedelate ja gaasiliste kütuste põletusseadmete jaoks. Samuti kirjeldatakse tahkete, vedelate ja gaasiliste kütuste põletusseadmete tahmapõlengukindlaid lisandeid. MÄRKUS 1 See tähendab, et korstnad, suitsutorud, lõõride ühendustorud ja üksikosad, mis ei ole vastupidavad tahmapõlengule, ning lisandid, mis ei ole vastupidavad tahmapõlengule ega tahmapõlengukindlad, ei sobi tahkete kütuste põletusseadmetele. Selles dokumendis määratakse kindlaks ka märgistamise, juhiste ja tooteteabe miinimumnõuded ning antakse juhiseid toimivuse püsivuse hindamiseks ja kontrollimiseks. Standardit ei kohaldata konstruktsioonilt sõltumatute ja eritellimusel ehitatud korstnate suhtes, mis koosnevad CE-märgiseta osadest. MÄRKUS 2 Seda dokumenti võib kasutada Euroopa tehnilise tunnustusega kaetud toodete spetsifikatsioonide alusena. MÄRKUS 3 Kõik tehnilise komitee CEN/TC 166 kavandatud tootestandardid põhinevad mandaadil M/105.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta