Esileht»E-pood»EVS-EN 206:2014

EVS-EN 206:2014

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtetu

Hind: 22,15 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Betoon. Spetsifitseerimine, toimivus, tootmine ja vastavus

(1) See standard rakendub monoliitsete ja monteeritavate konstruktsioonide ning hoonete ja rajatiste betoon-elementide valmistamisel kasutatavale betoonile. (2) Selles Euroopa standardis käsitletav betoon võib olla: - normaal-, raske- ja kergbetoon; - platsibetoon, kaubabetoon või betoontoodete tehases valmistatav betoon; - tihendatud või isetihenev, mis ei sisalda peale manustatud õhu olulisel määral kaasatud õhku. (3) Standard spetsifitseerib nõuded: - betooni komponentidele; - betoonisegu ja kivistunud betooni omadustele ning nende vastavuse tõestamisele; - betooni koostisele esitatavatele piirangutele; - betooni omaduste spetsifitseerimisele; - betoonisegu tarnimisele; - tootmisohje meetoditele; - vastavuskriteeriumidele ja vastavuse hindamisele. (4) Selle standardi käsitlusalasse kuuluvatele teatud toodetele (nt betoonelementidele) või menetlustele kehtestatud teised Euroopa standardid võivad nõuda või lubada kõrvalekaldeid. (5) Eriliste rakenduste korral võivad teised Euroopa standardid esitada täiendavaid või erinevaid nõudeid, nagu: - teede ja muude liikluspindade ehitamisel kasutatavale betoonile (nt standardi EN 13877-1 kohased betoonsillutised); - eritehnoloogiatele (nt standardi EN 14487 kohane pritsbetoon). (6) Eriliste betoonitüüpide ja rakenduste puhul võidakse spetsifitseerida täiendavaid nõudeid või erinevaid katsemeetodeid, näiteks: - massiivkonstruktsioonide betoon (nt tammid); - kuivbetoonisegud; - betoon, mille Dmax on 4 mm või väiksem (mört); - isetihenevad betoonid (ITB), mis sisaldavad kerg- või rasket täitematerjali või kiudu; - korebetoon (nt dreenide vett läbilaskev betoon). (7) See standard ei rakendu - poorbetoonile; - vahtbetoonile; - betoonile, mille tihedus on alla 800 kg/m3; - tulekindlale betoonile. (8) See standard ei käsitle tervise- ja ohutusnõudeid töötajate kaitsmiseks betooni tootmisel ja tarnimisel.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta