Esileht»E-pood»EVS-EN IEC 61000-6-1:2019

EVS-EN IEC 61000-6-1:2019

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 11,67 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Elektromagnetiline ühilduvus. Osa 6-1: Erialased põhistandardid. Häiringutaluvus olme-, kaubandus- ja väiketööstuskeskkondades

Elektromagnetilise ühilduvuse häiringutaluvusnõudeid käsitleva standardi IEC 61000 see osa kehtib elektri- ja elektroonikaseadmete kohta, mis on ette nähtud kasutamiseks olme-, kaubandus-, avalikes ja väiketööstuspaikades. Häiringutaluvusnõuded haaravad sagedusvahemikku 0 Hz kuni 400 GHz. Sagedustel, mille puhul mingeid nõudeid ei esitata, ei ole katsetusi vaja sooritada. Seda elektromagnetilise ühilduvuse häiringutaluvuse põhistandardit rakendatakse siis, kui vastava toote või tootesarja kohta ei ole asjakohast elektromagnetilise ühilduvuse häiringutaluvusstandardit. See standard kehtib elektri- ja elektroonikaseadmete kohta, mis on ette nähtud käitamiseks • jaotise 3.8 järgi määratletud olmepaikades nii siseruumides kui ka väljas, • jaotise 3.9 järgi määratletud kaubandus-, avalikes ja väiketööstuspaikades nii siseruumides kui ka väljas. See standard kehtib ka seadmete kohta, mida toidetakse primaar-galvaanielemendi- või akupatareist või mitteavalikust, kuid mitte tööstuslikust madalpingelisest elektrijaotussüsteemist, kui need seadmed on ette nähtud kasutamiseks jaotise 3.8 või 3.9 järgi määratletud paikades. See standard määratleb käsitlusalas sätestatud seadmete häiringutaluvuse katsetamisnõuded kestvate ja transientsete juhtivus- ja kiirgushäiringute, sealhulgas elektrostaatiliste lahenduste suhtes. Häiringutaluvusnõuded on valitud selliselt, et need tagaksid olme-, kaubandus-, avalikes ja väiketööstuspaikades käitatavate seadmete adekvaatse häiringutaluvustaseme. Seejuures ei arvestata äärmuslikke juhtumeid, mis võivad mingis paigas ette tulla, kuid mille toimumise tõenäosus on äärmiselt madal. Selles standardis esitatud katsetamisnõuetes ei ole arvestatud mitte kõiki häiringunähtusi, vaid ainult neid, mida on peetud vastavateks selles standardis käsitletavatele seadmetele. Need katsetamisnõuded esindavad põhilisi elektromagnetilise ühilduvuse häiringutaluvusnõudeid. Need on sätestatud iga arvesse võetava sidendi kohta. MÄRKUS 1 Informatsioon muude häiringunähtuste kohta on esitatud tehnilises aruandes IEC TR 61000-4-1. MÄRKUS 2 See standard ei haara ohutuskaalutlusi. MÄRKUS 3 Erijuhtumeil võivad tekkida olukorrad, mil häiringutasemed võivad ületada selles standardis sätestatud katsetustasemeid, nt kaasaskantava saatja kasutamise korral seadme lähedal. Neil juhtumeil võib rakendada spetsiaalseid häiringuleevendusmeetmeid.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta