Esileht»E-pood»EVS-EN ISO 15614-1:2004+A1:2008+A2:2012

EVS-EN ISO 15614-1:2004+A1:2008+A2:2012

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtetu

Hind: 17,08 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Metallide keevitusprotseduuride spetsifitseerimine ja atesteerimine. Keevitusprotseduuri katse. Osa 1: Teraste gaas- ja kaarkeevitus ning nikli ja niklisulamite kaarkeevitus

See Euroopa standard on osa standardite seeriast, mille üksikasjad on toodud standardi EN ISO 15607:2003 lisas A. See standard määratleb, kuidas esialgset keevitusprotseduuri spetsifikaati keevitusprotseduuri katsete alusel atesteeritakse. Standard määrab tingimused keevitusprotseduuri atesteerimiskatsete teostamiseks ja keevitusprotseduuride atesteerimise piirid peatükis 8 loetletud muutujate ulatuses. Katsed tuleb teostada vastavuses selle standardiga. Täiendavad katsed võivad olla nõutud rakendus-standardites. Seda standardit kasutatakse kõikide terastoodete kujude korral kaar- ja gaaskeevitusel ja kõikide niklist ja nikli sulamitest toodete kujude korral kaarkeevitusel. Standardi EN ISO 4063 kohaselt käsitletakse kaarkeevitust ja gaaskeevitust järgmistele keevitusprotsessidele: 111 - käsikaarkeevitus (elektroodkeevitus); 114 - kaitsegaasita täidistraadiga kaarkeevitus; 12 - kaarkeevitus räbustis; 131 - metallelektroodiga inertgaas-kaarkeevitus, MIG-keevitus; 135 - metallelektroodiga aktiivgaas-kaarkeevitus, MAG-keevitus; 136 - täidistraadiga aktiivgaas-kaarkeevitus; 137 - täidistraadiga inertgaas-kaarkeevitus; 141 - kaarkeevitus sulamatu elektroodiga inertgaasis, TIG-keevitus; 15 - plasmakaarkeevitus; 311 - hapnik-atsetüleenkeevitus, gaaskeevitus. Selle standardi põhimõtteid võib rakendada teistele sulakeevituse protsessidele.

Vaatamata standardi kehtetule staatusele annab standard endiselt vastavuse eelduse direktiivi 2014/29/EL mõistes ning direktiivi nõuete täidetuse tagab standardi kehtetu versiooni järgimine. Vastavuse eeldus kehtib kuni Euroopa Liidu Teatajas vastava muudatuse avaldamiseni.
 
Viimased Euroopa Liidu Teatajas avaldatud harmoneeritud standardite nimekirjad leiab siit: http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/

Vaatamata standardi kehtetule staatusele annab standard endiselt vastavuse eelduse direktiivi 2014/68/EU mõistes ning direktiivi nõuete täidetuse tagab standardi kehtetu versiooni järgimine. Vastavuse eeldus kehtib kuni Euroopa Liidu Teatajas vastava muudatuse avaldamiseni.
 
Viimased Euroopa Liidu Teatajas avaldatud harmoneeritud standardite nimekirjad leiab siit: http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta