Esileht»E-pood»EVS-ISO 1928:2016

EVS-ISO 1928:2016

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 18,00 EUR

Sirvi standardit

Tervikteksti sirvimine

Hind: 2,00 EUR

Lisa monitooringusse

Tahked mineraalsed kütused. Ülemise kütteväärtuse määramine kalorimeetrilise pommi meetodil ja alumise kütteväärtuse arvutamine

  • Staatus: Kehtiv
  • Eeldatav eestikeelse tõlke avaldamise kuupäev:
  • Seotud dokumendid: puuduvad
  • Eelmine versioon: puuduvad
  • Järgmine versioon: puuduvad
  • Alusdokumendid: ISO 1928:2009
  • Tegevusala (ICS): 75.160.10 Tahkekütused
  • Direktiivid või määrused: puuduvad

See rahvusvaheline standard käsitleb meetodit mineraalsete kütuste ülemise põlemissoojuse määramiseks konstantse ruumala ja etalontemperatuuri 25 °C juures kalorimeetrilises pommis, mis on kalibreeritud sertifitseeritud bensoehappe põletamisega. Saadud tulemus on analüüsitava proovi ülemine põlemissoojus konstantsel ruumalal koos kõigi põlemisproduktide veega vedela vee kujul. Praktikas on kütus põletatud konstantsel (atmosfääri) rõhul ja vesi ei kondenseeru, vaid eraldub auruna koos suitsugaasidega. Nendes tingimustes on tegelik põlemise soojus kütuse ülemine põlemissoojus konstantsel rõhul. Võib kasutada ka ülemist põlemissoojust konstantse ruumala juures, võrrandid on antud mõlema väärtuse arvutamise jaoks. Üldised põhimõtted ja kalibreerimisprotseduurid ning kütuste testid on esitatud põhitekstis, samal ajal kui eri tüüpi kalorimeetrilise aparatuuri kasutamisse puutuv on kirjeldatud lisades A kuni C. Lisa D sisaldab loendeid kirjeldatud kalorimeetrite tüüpidel kalibreerimise ja kütuste testimise läbiviimiseks. Lisa E annab näiteid mõnede arvutuste illustreerimiseks. MÄRKUS Märksõnad: tahked kütused, süsi, koks, [MOD] põlevkivi [MOD], testid, määramine, põlemissoojus, arvutusmeetodid, kalorimeetria.

Anna tagasisidet selle standardi sisu kohta