Esileht»E-pood»Standardite pakett 3

Standardite pakett 3

Alusta uut otsingut

Osta standard

Staatus: Kehtiv

Hind: 213,61 EUR

Lisa monitooringusse

Elektripaigaldised (pädevusklass C)

Elektripaigaldiste (pädevusklass C) standardite pakett sisaldab järgnevaid standardeid:


EVS 873:2014 eesti keeles)
Kodumajapidamises ja muudes taolistes oludes kasutatavad pistikühendused

EVS-EN 50110-1:2013 (eesti keeles)
Elektripaigaldiste käit

EVS-HD 60364-1:2008+A11:2017 (eesti keeles)   
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 1: Põhialused, üldiseloomustus, määratlused

EVS-HD 60364-4-41:2017+A12:2019 (eesti keeles)
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse elektrilöögi eest

EVS-HD 60364-4-42:2011+A1:2015 (eesti keeles)
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-42: Kaitseviisid. Kaitse kuumustoime eest

EVS-HD 60364-4-43:2010 (eesti keeles)
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-43: Kaitseviisid. Liigvoolukaitse

EVS-HD 60364-4-442:2012 (eesti keeles)
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-442: Kaitseviisid. Madalpingepaigaldiste kaitse kõrgepingevõrkude maaühenduste tagajärjel ja madalpingevõrkude rikete tagajärjel tekkivate ajutiste liigpingete eest
 
EVS-HD 60364-4-443:2016 (eesti keeles)
Ehitiste elektripaigaldised. Osa 4-44: Kaitseviisid. Kaitse pingehäiringute ja elektromagnetiliste häiringute eest. Jaotis 443: Kaitse pikse- ja lülitusliigpingete eest

EVS-HD 60364-4-444:2010 (eesti keeles) 
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 4-444: Kaitseviisid. Kaitse pingehäiringute ja elektromagnetiliste häiringute eest

EVS-HD 60364-5-51:2009+A11+A12 (eesti keeles) 
Ehitiste elektripaigaldised. Osa 5-51: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Üldjuhised

EVS-HD 60364-5-52:2011+A11:2017 (eesti keeles) 
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-52: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Juhistikud

EVS-HD 60364-5-534:2016 (eesti keeles)
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-53: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Kaitselahutamine, lülitamine ja juhtimine. Jaotis 534: Liigpingekaitsevahendid

EVS-HD 60364-5-54:2011+A11:2017 (eesti keeles)  
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-54: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Maandamine ja kaitsejuhid

EVS-HD 60364-5-551:2010+A11:2016 (eesti keeles)
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-55: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Muud seadmed. Jaotis 551:  Madalpingelised generaatoragregaadid

EVS-HD 60364-5-557:2014+A11:2016 (eesti keeles)
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-557: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Abiahelad

EVS-HD 60364-5-559:2013+A11:2017  (eesti keeles)
Ehitiste elektripaigaldised. Osa 5-55: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Muud seadmed. Jagu 559: Valgustid ja valgustuspaigaldised

EVS-HD 60364-5-56:2019 (eesti keeles)
Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-56: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Turvasüsteemid
 
EVS-HD 60364-6:2016+A11+A12 (eesti keeles)
Low-voltage electrical installations - Part 6: Verification

EVS-EN 61439-1:2012  (eesti keeles)
Madalpingelised aparaadikoosted. Osa 1: Üldreeglid

EVS-EN 60529:2001+A2:2014  (eesti keeles)
Ümbristega tagatavad kaitseastmed (IP-kood)

EVS-EN 61140:2016  (eesti keeles)
Kaitse elektrilöögi eest. Ühisnõuded paigaldistele ja seadmetele.

EVS-IEC/TR 61000-1-1:2000 
(eesti keeles)
Elektromagnetiline ühilduvus (EMÜ). Osa 1: Üldist. Peatükk 1: Põhimääratluste ja -terminite kasutamine ning tõlgendamineAnna tagasisidet selle standardi sisu kohta