Back

EVS 664:2017

Solid fuels. Sulphur content. Determination of total sulphur and its bonding forms

General information
Valid from 02.03.2017
Base Documents
EVS 664:2017/AC:2019
Directives or regulations
None
Changes from previous version
Keskkonnakaitse üha suurema osatähtsuse tõttu on väävli ja selle sidemevormide määramine eri materjalides aina olulisem. See puudutab ka põlevkivi, kus väävel esineb mitmes vormis, kuid kõige sagedamini tuleb määrata just üldväävlisisaldust. Standardi olulise muutmise tingis aparatuursete meetodite lai levik materjalide elementkoostise määramisel, kus on võimalik ühest proovist korraga suhteliselt kiiresti määrata nii süsiniku-, vesiniku- kui ka üldväävlisisaldus. Oluliseks muudatuseks võrreldes asendatud standardiga on üldväävli määramiseks lisatud aparatuurne meetod ja redaktsioonilised parandused ülejäänud standardi tekstis. Seda meetodit ei saanud seni kasutada analüüside puhul, kus oli nõutav standardiseeritud meetodi esitamine. Samas on standardiseeritud üldväävli määramise keemiline meetod aja- ja ressursikulukas, kuid referentsmeetodina õigustab end. Seetõttu ei asendatud selles standardis olemasolevat üldväävli määramise meetodit, vaid täiendati seda aparatuurse määramismeetodiga. Redaktsioonilises mõttes eelkõige liigendati teksti ja lühendati pikki analüüside kirjeldusi parema mõistmise huvides.
Standard history
Status
Date
Type
Name
01.04.2019
Corrigendum
02.03.2017
Main + corrigendum
15.11.1999
Main
This Estonian standard describes methods for the determination of total sulphur and its forms (sulphate, sulphide, pyritic, and organic sulphur) in peat, wood, oil shale, coal, and solid residues of their thermal processing and combustion.
*
*
*
PDF
13.08 € incl tax
Paper
13.08 € incl tax
Price: 2.40 € incl tax
Standard monitoring