Back

EVS 670:2023

Oil shale as a product

General information
Valid from 01.12.2023
Directives or regulations
None
Changes from previous version
Standardi uusversiooni olulised muudatused võrreldes eelmise standardi versiooniga (EVS 670:1998) on järgmised: — standardi uusversioon käsitleb kaubapõlevkivi kui produkti ning selle kvaliteedi tunnuste norme ja tunnuste lubatavat hälvet, esitab üldnõuded kaubapõlevkivi alumisele kütteväärtusele ja selle arvutamisele ning nõuded üldniiskusele. Standard ei käsitle enam üksikasjalikult kaubapõlevkivi klasse ega kvaliteedigruppe, mis määratakse normiviidete all välja toodud dokumentide kohaselt ning täpsustatakse ostu-müügilepingutes; — standardi ülesehitus on viidud vastavusse juhendi EVS JUHEND 2:2018 „Eesti standardi ja EVS-i standardilaadse dokumendi koostamine“ nõuetega.

Standard history

Status
Date
Type
Name
01.12.2023
Main
15.11.1999
Main
In this Estonian standard, norms and quality groups of quality characteristics are determined for mined oil shale as a merchandise, i.e. commercial oil shale, which is
used as fuel and raw material.
*
*
*
PDF
10.98 € incl tax
PDF redline
14.27 € incl tax
Browse standard from 2.44 € incl tax
Standard monitoring