Back

EVS 916:2012

Indoor environmental input parameters for design and assessment of energy performance of buildings addressing indoor air quality, thermal environment, lighting and acoustics. National Annex for EVS-EN 15251:2007

General information
Withdrawn from 15.10.2019
Directives or regulations
None
Standard history
Status
Date
Type
Name
15.10.2019
National annex
15.10.2019
Main
04.04.2012
Main
See Eesti standard käsitleb hoonete sisekeskkonnas nõutavate õhuparameetrite tagamist vajaliku õhuvahetuse organiseerimise teel, arvestades nii sise- kui välisõhu arvutuslike parameetritega, maksimaalselt lubatava müratasemega ning tervishoiu- ja ökonoomikaalaste nõuetega. Standardis ei dubleerita standardis EVS-EN 15251:2007 esitatut, küll aga aktsepteeritakse standardis antud projekteerimiskriteeriume ja kõiki nõudeid nii ruumidele kui süsteemidele (v.a viited lubatud rahvuslikele kriteeriumidele), samuti õhuliikide ja süsteemide spetsifitseerimist ning kõike, mis seondub ruumide sisekeskkonnaga.
*
*
*
PDF
16.70 € incl tax
Paper
16.70 € incl tax
Browse a standard: 2.40 € incl tax
Standard monitoring
Customers who bought this item also bought
Main + corrigendum

EVS-EN 15251:2007

Indoor environmental input parameters for design and assessment of energy performance of buildings addressing indoor air quality, thermal environment, lighting and acoustics
Withdrawn from 15.10.2019
Main + corrigendum

EVS 812-6:2012

Fire safety constructions - Part 6: Firefighting water supply
Valid from 04.04.2012
Main

EVS 906:2010

Ventilation for non-residential buildings - Performance requirements for ventilation and room-conditioning systems. Estonian National Annex for EVS-EN 13779:2007
Withdrawn from 15.02.2018
Main

EVS-EN 12464-1:2011

Light and lighting - Lighting of work places - Part 1: Indoor work places
Withdrawn from 16.09.2021