Back

prEVS JUHEND 6

Establishment and working procedures of standardisation technical committee and project committee

General information
Draft. Expected publication date is 08.2021
Directives or regulations
None
Changes from previous version
Peamised muudatused võrreldes juhendi 2019. a väljaandega on järgmised: - korrigeeritud läbivalt Eesti Standardikeskuse asemele Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskus; - lisatud Eesti riikliku akrediteerimisasutuse õigus osaleda asjakohaste standardimiskomiteede töös; - lühendatud komitee töös mitteosaleva liikme liikmeskonnast väljaarvamise aluseks oleva mitteosalemise aja kestust; - eemaldatud juhendist lisa A ja lisa B (komiteede registreerimisavalduste vormid), mis kättesaadavad meie veebilehel.
Standard history
Status
Date
Type
Name
16.07.2019
Main
Juhend kehtestab nõuded Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse juures registreeritud standardimise tehnilise komitee ja projektkomitee asutamisele, tegutsemisele ning tegevuse lõpetamisele.
*
*
*
PDF
5.70 € incl tax
Paper
5.70 € incl tax
Standard monitoring