Back

Standard package 14:2023-10-16

Construction design

General information
Valid from 16.10.2023
Directives or regulations
None
Standards in this package

EVS 932:2017

Ehitusprojekt

EVS 812-7:2018

Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded

EVS 840:2023

Juhised radoonikaitse meetmete kasutamiseks uutes ja olemasolevates hoonetes

EVS 885:2005

Ehituskulude liigitamine

EVS 844:2022

Hoonete kütte projekteerimine

EVS 915-1:2020

Ehitiste projekteerimise ja ehitustööde riigihangete korraldamine. Osa 1: Ehitiste projekteerimise riigihangete korraldamine

EVS 915-2:2020

Ehitiste projekteerimise ja ehitustööde riigihangete korraldamine. Osa 2: Ehitustööde riigihangete korraldamine

Standard history

Status
Date
Type
Name
*
*
*
PDF
133.20 € incl tax
Standard monitoring