Skip to main content

Algupärase standardi koostamine

  • Koostamise võib algatada ükskõik milline huvipool.
  • Koostada saab, kui standarditavas teemas puudub asjakohane Euroopa ja/või rahvusvaheline standard.
  • Koostamisprotsessi kirjeldab EVS JUHEND 2 (vt ka EVS JUHEND 4).
Kuidas koostada algupärast standardit?
  1. Eesti standardi koostamise algatamiseks tuleb esitada vormikohane koostamisettepanek.
  2. Ettepaneku heakskiitmisel koostatakse standardikavand üldjuhul Standardikeskuses registreeritud komitee eksperdirühma või ekspertide poolt.
  3. Komitee heakskiidetud standardikavandi tekst esitatakse Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskusele avaliku arvamusküsitluse korraldamiseks. Teade arvamusküsitluse kohta avaldatakse EVS Teatajas ja standardikavandi tekst tehakse tutvumiseks ja kommenteerimiseks kättesaadavaks Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskuse kommenteerimisportaalis. Arvamusküsitlus kestab 60 päeva.
  4. Arvamusküsitluse lõppedes koostatakse laekunud kommentaaride/ettepanekute koond ja käsitletakse laekunud sisendit.
  5. Komitees konsensuse saavutanud standardikavand esitatakse Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskusele standardina kinnitamiseks ja avaldamiseks.
EVS/TS-i koostamine

EVS-i tehniline spetsifikatsioon (EVS/TS) on standardilaadne dokument, mis koostatakse algupärase standardi koostamise reeglite järgi, kuid millel ei ole Eesti standardi staatust. TS-i saab koostada juhul, kui puudub sama käsitlusalaga kehtiv Euroopa ja/või Eesti standard ning nende koostamist pole ka ette näha.

EVS/TS koostatakse nt arenduses ja/või katsetusel oleva tehnoloogia/meetodi kirjeldamiseks. 

Algupärase standardi ja EVS/TS-i koostamise etapid

                       Algupärase standardi ja EVS/TS-i koostamise etapid