Tagasi

CEN/TR 13201-1:2014

Teevalgustus. Osa 1: Valgustusklasside valiku juhised

Üldinfo
Kehtiv alates 05.01.2016
Alusdokumendid
CEN/TR 13201-1:2014
Tegevusala (ICS grupid)
93.080.40 Tänavavalgustus
Direktiivid või määrused
puuduvad
Standardi ajalugu
Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
03.05.2016
Parandus
05.01.2016
Põhitekst
06.07.2005
Põhitekst
See tehniline aruanne määratleb valgustusklassid, mida rakendatakse standardis EN 13201-2, ja annab juhised antud olukorra jaoks kõige sobivamate klasside valikuks. Sel eesmärgil sisaldab see mitmesuguste avalike liiklusalade sobivate valgustusklasside määratlemise süsteemi, mis põhineb sihipärast eesmärki tagavatel parameetritel. Teede valgustamist käsitlevad otsused on sätestatud rahvuslikes teevalgustuspõhimõtetes. Need on eri riikides või omavalitsustes erisugused. Eri maades on tavaliselt saadaval sellekohased rahvuslikud juhised. Selles tehnilises aruandes ei esitata kriteeriume, mille järgi mingi piirkonna valgustamist tuleb otsustada ega ka seda, kuidas valgustuspaigaldist tuleb kasutada. Lähemad juhised on esitatud dokumendis CIE 115:2010 (jaotis 1.2 ja lisa A). Meetodeid, mis on esitatud peatükkides 5, 6 ja 7, tuleb lugeda normaalse teevalgustuse avara valikuviisi lähtepunktideks. Selles mõttes ei kata esitatavad valgustusviisid kõiki erisuguseid teid käsitlevaid juhtumeid; need väljendavad vaid üldparameetreid ja toimet valgustusnõuetele. Sobiva valgustusklassi lõplikul määratlemisel tuleb tingimata arvestada reaalset olukorda ja selle eripärasusnäitajaid (tee geomeetrilist kujundust, tähistusviisi, nägemiskeskkonda, navigeerimisülesande keerukust, nähtavuse puudumist, olemasolevatest elementidest tingitud räigusriske, kohalikke ilmaolusid, erikasutajaid nagu nt vanureid või nägemispuuetega inimesi jne) koos vastava riskihindamistehnikaga. Tee kasutajate nägemisnõuded piiratud liiklusvoo korral kas öö mingitel ajavahemikel või ilmaolude muutumisel ja piiratud energiatarbimisest saadav tulu koos keskkonnaolude võimaliku parendamisega on mõned nendest kaalutlustest, mis õigustavad adaptiivse teevalgustuse paigaldamist. On mitmesuguseid sobivaid mõõteriistu, seadiseid ja meetodeid, mida saab kasutada teevalgustuspaigaldise arukaks juhtimiseks. Juhtimissüsteeme on väga lihtsatest kuni ülimalt keerukate rakendusteni. Lisas B on esitatud õige valgustustaseme valiku viisid adaptiivse valgustuse kasutamisel, mis näevad ette heleduse või valgustustiheduse taseme täpsema hinnangu sellekohases valgustusklassis. Kuna heleduse või valgustustiheduse tase võib piiratud liiklusvoo, ilmaolude või muude parameetrite tõttu muutuda, tuleb standardis EN 13201-2 sätestatud valgustusklasside kvaliteediparameetritest igal ajal kinni pidada. Tähtis on uuendada või parendada vananenud või ebatõhusaid paigaldisi. Uue kujunduse ja uute tehniliste lahenduste abil võib olla võimalik saavutada kõrgemat valgustustaset madalama energiatarbimise juures. Valgustus- või juhtimissüsteemi uuendamine võib sageli hästi säästa kulutusi ja oluliselt lühendada tasuvusaega. See dokument ei esita juhiseid tollipunktide, tunnelite, kanalite ega lüüside valgustusklasside valikuks.
*
*
*
PDF
15,01 € koos KM-ga
Paber
15,01 € koos KM-ga
Hind: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring
Teised on ostnud veel
Põhitekst

EVS-EN 13201-2:2015

Teevalgustus. Osa 2: Toimivusnõuded
Uusim versioon Kehtiv alates 05.01.2016
Põhitekst

EVS-EN 13201-3:2015

Teevalgustus. Osa 3: Toimivuse arvutamine
Uusim versioon Kehtiv alates 05.01.2016
Põhitekst

EVS-EN 13201-4:2015

Teevalgustus. Osa 4: Valgusliku toimivuse mõõtemeetodid
Uusim versioon Kehtiv alates 05.01.2016
Põhitekst

EVS-EN 13201-5:2015

Teevalgustus. Osa 5: Energiatõhususnäitajad
Uusim versioon Kehtiv alates 05.01.2016