Koostamisel on standardi EVS 8 uustöötlus

05.05.2023
Alternate Text

EVS/TK 04 „Infotehnoloogia” käsitlusalas on koostamisel prEVS 8 “Infotehnoloogia reeglid eesti keele ja kultuuri keskkonnas”. Tegemist on uustöötlusega standardile EVS 8:2008, mille koostas töörühm Eesti Keele Instituudi juhtimisel. Kavandi prEVS 8 kahekuuline arvamusküsitlusperiood on planeeritud 2023. aasta juuni algusesse.

PrEVS 8 käsitleb Eesti ja eesti keele kultuuriandmestiku ja lokaadi võimalikult üldistatud esitamist, et tagada standardi pikaajaline kasutus. Uustöötlus viib sisse paranduse EVS 8:2008/AC:2011, uuendab pangakontode numbrite kirjelduse ning parandab tõlkevead.

Standardi uustöötluse koostamisettepaneku on heaks kiitnud ja oma tööprogrammi arvanud EVS/TK 04 „Infotehnoloogia”. Ajakohast infot kavandi arvamusküsitluse alguse kohta saab standardimisprogrammist

Lisainformatsiooni saamiseks on kontaktisikuks Egle Kadastik.