Tagasi

EVS 814:2020

Normaalbetooni külmakindlus. Määratlused, spetsifikatsioonid ja katsemeetodid

Üldinfo
Kehtiv alates 15.04.2020
Tegevusala (ICS grupid)
91.100.30 Betoon ja betoontooted
Direktiivid või määrused
puuduvad
Muudatused, võrreldes eelmise versiooniga
Võrreldes eelmise versiooniga on standardis tehtud järgmised muudatused: — standardi sisu on ajakohastatud, näiteks EVS-EN 206-1 asendatud standardiga EN 206 ning prEN 12390-9 asendatud tehnilise spetsifikatsiooniga CEN/TS 12390-9; — jäetud välja termin 3.4; — lisatud uued terminid 3.9 kuni 3.11; — jäetud välja tabel 3; — jäetud välja jaotis 4.3 „Teede ehituses kasutatavate betoonide külmakindlus“; — lisatud jaotis 5.3 „Proovivõtt“; — lisatud viide harja kasutamise soovitustele jaotises 5.4.12; — täiendatud jaotist 5.7 „Tulemuste väljendamine ja hindamine“; — täiendatud jaotist 5.8 „Katseprotokoll“; — täiendatud jaotist 5.9 „Lubatud kõrvalekalded standardmeetodist“; — jäetud välja lisa A betoonkonstruktsioonide külmakindluse klassifikatsioonide võrdluse kohta; — lisatud uus lisa A „Proovivõtu protokolli näide“.
Standardi ajalugu
Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
15.04.2020
Põhitekst
01.03.2003
Põhitekst
Selles Eesti standardis püstitatakse nõuded normaalbetooni külmakindlusele olenevalt betoontarindi ekspluatatsioonitingimustest ja antakse katsemeetod selle otseseks määramiseks. Betoontarindite projekteerimisel tuleb sageli arvestada peale külmakindluse nõude ka teiste keskkonnaklasside mõjuritega (EVS-EN 206:2014+A1:2016 jaotis 4.1), mis võivad tingida erimeetmete rakendamise nii betooni koostisosade valikul, tehnoloogilises protsessis kui ka betoontarindite konstruktsioonis (näiteks armatuuri kaitsekihi määramisel). Selles standardis on kirjeldatud betooni külmakindluse hindamist külmutamis-sulatamismeetodiga otsesel katsetamisel ettenähtud katsetus(külmutus)keskkonnas, mis võib olla kas destilleeritud vesi või naatriumkloriidi vesilahus. Arvestades standardis EVS-EN 206 määratletud konkreetset keskkonnaklassi, mille alusel toimub betoontarindi külmakindluse klassi ja sellekohase vastavuskriteeriumi valik, võib üksikjuhtudel nii keskkonnaklassi (külmakindluse klassi) kui ka katsetus(külmutus)keskkonna määramine toimuda osapoolte kokkuleppel. See standard ei käsitle standardi EVS-EN 206 klassifikatsiooni järgi raske- ega kergbetoone (poor- ja korebetoon). MÄRKUS Mõnedel juhtudel ei pruugi katsemeetod sobida eribetoonide, näiteks kõrgtugeva betooni, isetiheneva betooni jt katsetamiseks. Sel juhul tuleb kasutada kokkuleppelist erimetoodikat.
*
*
*
PDF
12,23 € koos KM-ga
PDF redline
14,67 € koos KM-ga
Paber
12,23 € koos KM-ga
Hind: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring
Teised on ostnud veel
Põhitekst

EVS-EN 13369:2018

Betoonvalmistoodete üldeeskirjad
Uusim versioon Kehtiv alates 03.05.2018
Põhitekst

EVS-EN 12697-6:2020

Asfaltsegud. Katsemeetodid. Osa 6: Asfaltproovikehade mahumassi määramine
Uusim versioon Kehtiv alates 15.04.2020
Põhitekst + muudatus

EVS-EN 12845:2015+A1:2020

Paiksed tulekustutussüsteemid. Automaatsed sprinklersüsteemid. Projekteerimine, paigaldamine ja hooldus
Uusim versioon Kehtiv alates 15.05.2020
Põhitekst

EVS-EN ISO 14713-2:2020

Tsinkpinnakatted. Juhised ja soovitused rauapõhistest sulamitest ja terasest konstruktsioonide kaitsmiseks korrosiooni eest. Osa 2: Kuumtsinkimine
Uusim versioon Kehtiv alates 15.05.2020