Tagasi

EVS 873:2007

Kodumajapidamises ja muudes taolistes oludes kasutatavad pistikühendused

Üldinfo
Kehtetu alates 01.04.2014
Alusdokumendid
IEC 60884-1:2006; SFS 5610:2004
Direktiivid või määrused
puuduvad
Standardi ajalugu
Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
01.04.2014
Põhitekst
08.10.2007
Põhitekst
Käesolev standard kehtib ainult kodumajapidamises või muudes sarnastes sise- või välisoludes kasutatavate vahelduvvoolu pistikute ja kohtkindlate või pikendusjuhtmega ühendatud pistikupesade kohta, mis võivad olla nii kaitsekontaktiga kui ilma selleta ning mille nimipinge on alates 50 kuni 440 V ja mille nimivool on kuni 32 A. Kruvita klemmidega kohtkindlate pistikupesade suurim lubatud vool on 16 A. Käesolev standard ei sisalda süvistatud paigalduskarpidele esitatavaid nõudeid. Standard sisaldab vaid pistikupesade katsetamiseks vajalikke nõudeid pinnapealsetele paigalduskarpidele. Märkus 1. Paigalduskarpidele esitatavad üldnõuded on standardis IEC 60670. Käesolev standard kehtib ka seadmete ühendusjuhtmete või pikendusjuhtmete teisaldatavate pistikute ja pistikupesade kohta. Standard kehtib ka mingi seadme osaks olevate pistikute ja pistikupesade kohta, kui vastavas seadmestandardis pole ette nähtud teisiti. Käesolev standard ei kehti: - EE: Kodumajapidamises ja muudes taolistes oludes kasutatavate kolmefaasiliste pistikühenduste kohta. EE Märkus. Kolmefaasiliste pistikupesade kasutamisel on soovitatav lähtuda standardisarja EVS-EN 60309 nõuetest.- tööstusotstarbeliste pistikupesade ja pistikühenduste, - seadmete pistikühenduste, - kaitseväikepingele ettenähtud pistikute ja ka kohtkindlatele või pikendusjuhtmete pistikupesade kohta. Märkus 2. Kaitseväikepinged määratletakse standardis IEC 60364-4-41. EE märkus. Tõlkena eesti keelde on avaldatud standard HD 60364-4-41:2007 - sulavkaitsmete, kaitselülitite vms varustatud kohtkindlate pistikupesade kohta.Märkus 3. Valgussignalisatsiooniga pistikupesade signaallambid peavad vastama asjakohase standardi nõuetele, kui selline on olemas. Käesoleva standardi kohased pistikud ja kohtkindlad või teisaldatavad pistikupesad on tavaliselt ette nähtud kasutamiseks ümbrustemperatuuril kuni 25° C, kuid lühiajaliselt võib temperatuur tõusta kuni 35° C. Märkus 4. Käesoleva standardi kohased pistikupesad on sobivad seadmesse sisseehitamiseks vaid juhul kui nende paigaldusviisi ja -koha valikuga on tagatud, et pistikupesa ümbrustemperatuuri tõus üle 35°C on vähe tõenäoline. Erioludes, nagu laevades, sõidukites vms, samuti ohtlikes, nt plahvatusohtlikes, kohtades tuleb kasutada eriehitusega tooteid.
*
*
*
PDF
31,80 € koos KM-ga
Hind: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring
Teised on ostnud veel
Põhitekst + parandus

EVS-HD 60364-7-721:2009

Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-721: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Sõidukelamute elektripaigaldised
Kehtetu alates 01.03.2019
Põhitekst

EVS-HD 60364-7-729:2009

Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-729: Nõuded eripaigaldistele ja -paikadele. Teenindus- ja hoolduskäigud
Kehtiv alates 04.09.2009
Põhitekst

EVS-HD 60364-5-534:2008

Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 5-53: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Kaitselahutamine, lülitamine ja juhtimine. Jaotis 534: Liigpingekaitsevahendid
Kehtetu alates 02.03.2016
Põhitekst

EVS-HD 60364-5-51:2009

Ehitiste elektripaigaldised. Osa 5-51: Elektriseadmete valik ja paigaldamine. Üldjuhised
Kehtiv alates 06.11.2009