Tagasi

EVS-EN 12464-1:2011

Valgus ja valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad

Üldinfo
Kehtetu alates 16.09.2021
Alusdokumendid
EN 12464-1:2011
Tegevusala (ICS grupid)
91.160.10 Sisevalgustus
Direktiivid või määrused
puuduvad
Standardi ajalugu
Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
16.09.2021
Põhitekst
05.07.2011
Põhitekst
Põhitekst
EVS-EN 12464-1:2003
Standard sätestab inimeste valgustusnõuded sisetöökohtadel, lähtudes normaalse nägemisvõimega inimeste nägemismugavusest ja nägemistöö sooritamisviisist. Arvesse on võetud kõik tavapärased nägemisülesanded, sealhulgas töö kuvarseadmetega. Standard sätestab enamiku sisetöökohtade ja nendega seotud alade valgustuslahenduste kvantiteedi- ja kvaliteedinõuded. Lisaks sellele esitatakse heal valgustustaval põhinevaid soovitusi. Standard ei sätesta valgustusnõudeid töötajate tööohutuse ja töötervishoiu seisukohast ega ole koostatud Euroopa Liidu Lepingu artikli 153 rakendamisalasse kuuluvana, kuigi selles standardis sätestatud valgustusnõuded täidavad enamasti ka ohutuse nõudeid. Töötajate tööohutuse ja töötervishoiu seisukohast vajalikud valgustusnõuded võivad sisalduda Euroopa Liidu Lepingu artiklil 153 põhinevates direktiivides, nendel direktiividel põhinevas liikmesriikide seadustes või muudes riiklikes õigusaktides. EE MÄRKUS 2010. aasta seisuga on tegemist Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versiooniga, mis on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas nr C83 30.03.2010. Selle lepingu artikkel 153 käsitleb liikmesriikide meetmete toetamist ja täiendamist tööõiguslike nõuete alal, eelkõige aga töökeskkonna parandamise valdkonnas, et kaitsta töötajate tervist ja turvalisust. Selles artiklis nähakse ühtlasi ette sellekohaste direktiivide kehtestamist. Standard ei näe ette konkreetseid valgustuslahendusi ega piira projekteerija vabadust kasutada uusi tehnilisi võimalusi ja innovatiivseid valgustusvahendeid. Valgustuses võidakse ette näha päevavalguse, tehisvalgustuse või nende mõlema üheaegset kasutamist. Standard ei laiene välistöökohtade valgustusele, allmaakaevanduste valgustusele ega hädavalgustusele. Nõuded välistöökohtade valgustuse kohta on esitatud standardis EN 12464-2, hädavalgustuse kohta aga standardeis EN 1838 ja EN 13032-3.
*
*
*
PDF
21,60 € koos KM-ga
Paber
21,60 € koos KM-ga
Hind: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring
Teised on ostnud veel
Põhitekst

EVS-EN 12464-2:2014

Valgus ja valgustus. Töökohavalgustus. Osa 2: Välistöökohad
Uusim versioon Kehtiv alates 01.07.2014
Põhitekst

EVS 891:2008

Töökohtade tehisvalgustuse mõõtmine ja hindamine
Uusim versioon Kehtetu alates 15.06.2021
Põhitekst

EVS-EN 1838:2013

Valgustehnika. Hädavalgustus
Uusim versioon Kehtiv alates 09.09.2013
Põhitekst

EVS-EN 12464-2:2007

Töökohavalgustus. Osa 2: Välistöökohad
Kehtetu alates 01.07.2014