Tagasi

EVS-EN 1363-1:2012

Tulepüsivuse katsed. Osa 1: Üldnõuded

Üldinfo
Kehtetu alates 04.05.2020
Alusdokumendid
EN 1363-1:2012
Direktiivid või määrused
puuduvad
Standardi ajalugu
Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
04.05.2020
Põhitekst
05.09.2012
Põhitekst
Põhitekst
EVS-EN 1363-1:2002
Selles Euroopa standardis kirjeldatakse üldiseid põhimõtteid, kuidas määrata eri ehitustarindite tulepüsivust standardtulekahju mõju tingimustes. Erinõuete kohased alternatiivsed ja lisakatseprotseduurid on toodud standardis EN 1363-2. Kõikides Euroopa standardites kehtib tulepüsivuse katsete suhtes põhimõte, mille puhul, kui katsetuse menetlus ja aspektid on ühised kõikidele katsemeetoditele, näiteks standardtulekahju temperatuuri/aja kõver, on need määratletud selle katsemeetodiga. Juhul, kui üldpõhimõte vastab katsemeetodile, kuid üksikasjad varieeruvad katsetatava tarindi järgi (näiteks tarindi tulevälise pinna temperatuuri mõõtmine), esitatakse põhimõte selles dokumendis, kuid üksikasjad spetsiifilises katsemeetodis. Teatud katsetuste kohta, näiteks tuletõkkeklapid, see dokument üksikasju esile ei too. Katsetuste tulemused võivad olla otseselt kohaldatavad teistele samalaadsetele tarinditele või katsetatud tarindi variatsioonidele. Sellise kohaldamise ulatuse lubamine on seotud katsetuste tulemuste otsese kasutusalaga. See sisaldab endas reegleid, mis piiravad katseeksemplari variatsioonide võimalusi ilma lisauuringuteta. Lubatud varieerimise reeglid tuuakse esile igas spetsiifilises katsemeetodis. Katsetulemuste varieerimise võimalikkused, mis jäävad väljapoole otsest kasutusala, esitatakse laiendatud kasutusalas. See põhineb tunnustatud organisatsiooni teostatud katsetatava toote analüüsil. Toote otsese ja laiendatud kasutusala asjaolud on esitatud lisas A. Ajaline kestvus, mille jooksul katsetatud tarind ja selle otsese või laiendatud kasutusala järgsed variatsioonid vastavad spetsiifilistele nõuetele, annab aluse tarindi klassifitseerimiseks. Kõik selles standardis toodud väärtused on nominaalsed, kui pole esitatud teisiti.
*
*
*
PDF
21,60 € koos KM-ga
Paber
21,60 € koos KM-ga
Hind: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring
Teised on ostnud veel
Põhitekst

EVS-EN 13501-2:2016

Ehitustoodete ja -elementide tuleohutusalane klassifikatsioon. Osa 2: Klassifikatsioon tulepüsivuskatsete alusel, välja arvatud ventilatsioonisüsteemid
Uusim versioon Kehtiv alates 05.07.2016
Põhitekst + parandus

EVS-EN 1634-3:2004

Ukse-, luugikomplektide ja avatavate akende ning nende suluste tulepüsivuse ja suitsupidavuse katsed. Osa 3: Ukse- ja luugikomplektide suitsupidavuse katsed
Uusim versioon Kehtiv alates 05.01.2005
Põhitekst

EVS-EN 16035:2012

Akna- ja uksetarvikute toimivuse infoleht (HPS). Tule ja/või suitsu tõkestamiseks kasutatavate uste ja/või avatavate akende tarvikute võrdlemist võimaldavate katseandmete identifitseerimine ning kokkuvõte
Uusim versioon Kehtiv alates 04.01.2013
Põhitekst

EVS-EN 1634-1:2014

Ukse-, luugikomplektide ja avatavate akende ning nende suluste tulepüsivuse ja suitsukindluse katsed. Osa 1: Ukse- ja luugikomplektide ning avatavate akende tulepüsivuskatsed
Kehtetu alates 01.02.2018