Tagasi

EVS-EN 1366-3:2022

Fire resistance tests for service installations - Part 3: Penetration seals

Üldinfo
Kehtiv alates 17.01.2022
Eeldatav eestikeelse tõlke avaldamise kuupäev: 11.2022
Alusdokumendid
EN 1366-3:2021
Direktiivid või määrused
puuduvad
Standardi ajalugu
Staatus
Kuupäev
Tüüp
Nimetus
17.01.2022
Põhitekst
07.05.2009
Põhitekst
Standardisarja EN 1366 käesolev osa määratleb katsemeetodi ja hindamiskriteeriumid (kaasa arvatud katsetulemuste otsene kasutusulatus), mille põhjal hinnatakse läbiviigu tihendi võimet säilitada tulepüsivus läbiviigu asukoha mõjualas tehnoseadme või tehnoseadmete poolt tuletõkketarindi läbimise korral. Läbiviigutihendid mida kasutatakse kamina ümbruse, ventilatsioonisüsteemide, tulepüsivusele hinnatud ventilatsioonikanali, tulepüsivusele hinnatud tehnoloogilise kanali, šahti ja suitsueemalduskanali pilude tihendamiseks ning samuti kombineeritud läbiviigutihendid on standardisarja EN 1366 käesolevast osast välja arvatud. MÄRKUS EN 15882-5 käsitleb läbiviigutihendeid sealhulgas kanalid ja tuletõkestid. Tugitarindina tähistatakse EN 1366 käesolevas osas tuletõkketarindeid nagu seinad ja vahelaed. Need simuleerivad vastastikust toimet katseobjekti ja tuletõkketarindi vahel, millesse tihendussüsteem tuleb praktikas paigaldada. Käesolevat EN1366 osa on ette nähtud kasutada koos EN 1363-1. Käesolevas EN 1366 osas toodud katse kirjelduse eesmärgiks on hinnata terviklikkust ja isolatsioonivõimet läbiviigu tihendile, läbiviiguna olevale tehnosüsteemile või tehnosüsteemidele ning läbiviigutihendit ümbritsevale tugitarindile. Katse ei saa anda infot mõju kohta tuletõkketarindi kandevõimele läbiviikude ja läbiviigutihendite lisamise korral. Eeldatakse et läbiviigutihendi kohal asetseva silluse kandevõime on igakordselt projekteeritud külma ja kuuma tingimustes töötama selliselt et ta ei kanna läbiviigutihendile täiendavat vertikaalset koormust. Katse eesmärgiks ei ole hinnata kvantitatiivselt suitsu ja/või kuumade gaaside lekkimise taset või suitsu ülekannet või teketi. Sellised nähtused on katseprotokollis ära märgitud ainult tähelepanekutena kirjeldades katseobjekti käitumist katse kestel. Käesoleva osa kohased katsed ei ole mõeldud andma informatsiooni läbiviigu tihendi võimest pidada vastu tehnoseadme enda põhjustatud koormustele või liikumisele. Põleva materjali pudenemise tõttu põhjustatud allasuunas tuleleviku oht, näiteks läbi toru alumise korruse põrandale pudenemine, on hetkel dokumendist välja jäetud. EN 1366 käesoleva osa kohased katsed ei hõlma riske mis tekivad tulekahju tõttu purunenud torustikest ohtlike vedelike või gaaside leketega. EN 1366 käesoleva osa kohased katsed pneumaatiliste ülekandesüsteemide ja survestatud õhuga torustike jms läbiviigu tihenditele simuleerivad olukorda kus tehnosüsteemid on tulekahju ajal väljalülitatud olekus. Selgitavad märkused katsemeetodile on esitatud lisas H. Kõik ilma vahemikuta esitatud väärtused on nominaalsed kui pole täpsustatud teisiti siin dokumendis. Kõik esitatud torude läbimõõdud on välisläbimõõdud kui pole täpsustatud teisiti.
*
*
*
PDF
33,24 € koos KM-ga
PDF redline
39,89 € koos KM-ga
Sirvi standardit: 2,40 € koos KM-ga
Standardi monitooring
Teised on ostnud veel
Põhitekst + muudatus

EVS-EN 1366-11:2018+A1:2021

Fire resistance tests for service installations - Part 11: Fire protective systems for cable systems and associated components
Uusim versioon Kehtiv alates 31.12.2021
Põhitekst

EVS-EN ISO/IEC 27002:2017

Infotehnoloogia. Turbemeetodid. Infoturbemeetodite tavakoodeks
Uusim versioon Kehtiv alates 02.03.2017
Põhitekst

EVS-ISO/IEC 27005:2019

Infotehnoloogia. Turbemeetodid. Infoturvariski haldus
Uusim versioon Kehtiv alates 15.08.2019
Põhitekst

EVS-EN ISO/IEC 27017:2021

Information technology - Security techniques - Code of practice for information security controls based on ISO/IEC 27002 for cloud services (ISO/IEC 27017:2015)
Uusim versioon Kehtiv alates 01.02.2021